Digital indkaldelse

​Bispebjerg Hospital er ​begyndt at sende indkaldelser digitalt den 26. august 2014.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


Det er kun borgere, der har tilmeldt sig Digital Post fra det offentlige, der vil modtage digitale indkaldelser. Alle andre får stadig papirbreve.

På forsiden af www.borger.dk kan du med dit NemID tjekke,​ om du er tilmeldt.

Husk at tjekke din digitale post!

Så husk at tjekke Digital Post på borger.dk eller e-boks.dk, hvis du allerede har sagt ja til Digital Post fra det offentlige.

Hvis du ikke er tilmeldt, kan du gøre det på borger.dk eller e-boks.dk. 

Den 1. november 2014 skal alle borgere over 15 år kunne modtage Digital Post fra det offentlige, og vil automatisk blive tilmeldt ordningen.

Hvad er Digital Post fra det offentlige?

Digital Post er breve fra offentlige myndigheder, som du tidligere har modtaget som almindeligt brev i postkassen ved din bolig. Det kan være breve fra din kommune, SKAT og nu også indkaldelser fra hospitaler.

Tjek 2​ postkasser

Ikke al post kan sendes digitalt. Derfor skal du både tjekke

  • din digitale post på borger.dk eller e-boks.dk.
  • postkassen ved din bolig (papirbreve)

F.eks. bliver indkaldelser til røntgen og skanning endnu ikke sendt digitalt.

Det er den samme digitale post, du kan se på borger.dk og på e-boks.dk. Tilmeld dig på den hjemmeside, som du foretækker.

Vi sender et papirbrev første gang, du får en digital indkaldelse

Første gang et hospital i Region Hovedstaden sender en digital indkaldelse til dig, får du samtidig et papirbrev i postkassen ved din bolig. I dette brev får du at vide, at der er kommet en digital indkaldelse, og at du skal gå på borger.dk eller e-boks.dk for at læse den.

Påmindelser om digital post på e-mail eller sms

I Digital Post på borger.dk eller e-boks.dk kan du indtaste e-mail og mobilnummer. Så får du bes​ked, når du får digital post fra et hospital i Region Hovedstaden. Husk at ændre informationerne, hvis du skifter e-mail eller får nyt mobilnummer.

Du kan give andre, du stoler på, læseadgang

Giv læseadgang, når du er logget ind på www.borger.dk eller www.e-boks.dk - eller få hjælp i Borgerservice. Dem, du har givet adgang, kan så logge på med deres NemID. Det er stadig dig, der har ansvaret for, at din digitale post læses. Læseadgangen kan trækkes tilbage igen, hvis du senere ønsker det.

Sådan kan du fritages

Hvis du ønsker at blive fritaget fra at modtage Digital Post, skal du søge om fritagelse hos Borgerservice i din kommune. Der er en række kriterier for at blive fritaget, f.eks. kognitiv eller fysisk funktionsnedsættelse, eller manglende adgang til computer og internet.

Husk legitimation (f.eks. sundhedskort). Kan du ikke selv møde op i Borgerservice, kan en anden fritage dig via fuldmagt.​

Hjælp til Digital Post

Find flere informationer om Digital Post og  fritagelse på www.borger.dk/digitalpost

Hvis du har svært ved det digitale, kan du få hjælp til Digital Post fra det offentlige hos Borgerservice i din kommune eller på dit lokale bibliotek. 

Gradvis udbredelse på hospitalerne

Der er tale om en udbredelse af et teknisk system i Region Hovedstaden, som vil ske i løbet af 2014.

HospitalDato
Amager Hospital16. juni 2014
Bispebjerg Hospital26. august 2014
Bornholms Hospital13. december 2013
Frederiksberg Hospital26. august 2014
Gentofte Hospital25. april 2014
Glostrup Hospital24. juni 2014
Herlev Hospital16. september 2014
Hvidovre Hospital16. juni 2014
Nordsjællands Hospital (Frederikssund og Hillerød)14. maj 2014
Region Hovedstadens Psykiatri (psykiatriske centre)30. september
Rigshospitalet del 19. september
Rigshospitalet del 2    23. september​

Redaktør