Informationssikkerhedspolitik, fællesregional

Informationssikkerhed handler om beskyttelse af oplysninger, så
fortrolighed, integritet og tilgængelighed bevares
Redaktør