​​​​​

Udvalg

Tværsektorielt Patientsikkerhedsforum under Samordningsudvalget ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Kommissorium - Tværsektorielt Patientsikkerhedsforum

Erfa-gruppe vedrørende Kommunikationsaftalen​

ERFA-byen Kommissorium

Redaktør