​​

Organisering

I samordningsudvalget ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospital deltager repræsentanter fra Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune, repræsentanter fra almen praksis samt brugerrepræsentanter.​​​​​


Formålet med samordningsudvalget er at koordinere samarbejdet om de mange borgere, der har forløb på både hospital, i kommuner og almen praksis. Dette sker inden for rammen af Sundhedsaftalen, som gælder for hele regionen. Sundhedsaftalen skal bidrage til, at borgerne oplever kvalitet, effektivitet og sammenhæng i patientforløbet, selvom forløbet involverer flere parter på tværs af sektorerne. Sundhedsaftalen sætter ordnede mål for udviklingen af samarbejdet, men det er i samordningsudvalget, man drøfter og løser de konkrete problemstillinger, der kan opstå i samarbejdet mellem de berørte hospitaler, kommuner og almen praksis.

Link til kommissorium for samordningsudvalg

Redaktør