​​​​

Deltagerliste

Medlemmer af samordningsudvalget​

Fra Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

 • Vicedirektør Kirsten Wisborg
 • Ledende oversygeplejerske Charlotte Rahbek
 • Ledende overlæge Eckart Pressel
 • Samordningskonsulent Lene Yttergren
 • Specialkonsulent Michaela Louise Schiøtz

Fra Rigshospitalet

 • Vicedirektør Susanne Poulsen

Fra Frederiksberg Kommune

 • Sundheds- og Omsorgschef Torben Laurén
 • Chef for Hjemmesygeplejen Heidi Stuhaug
 • Samordningsleder Henrik Tafdrup

Fra Københavns Kommune

 • Sundhedschef Karen Toke, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
 • Områdechef København Nord Jette Bolding, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
 • Rehabiliteringschef Tamja Thpr Møller, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
 • Borgercenterchef Cecilie Blæsenborg Engell, Socialforvaltningen

Fra Region Hovedstaden

 • Chefkonsulent Winnie Brandt, Enhed for det nære sundhedsvæsen

Fra Hovedstadens Akutberedskab

 • Enhedschef Marie Baastrup

Fra Almen Praksis

 • Praktiserende læge og PLO-repræsentant Morten Holm
 • Praktiserende læge, hospitalspraksiskonsulent Vibeke Vestereng
​​Borgerrepræsenanter

 • Annette Hellmann

Sekretariat

 • Udviklingskonsulent Amanda Dalsgaard, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
 • Specialkonsulent Melissa Holmes, Sundheds- og Omsorgs-forvaltningen, Københavns Kommune
 • Konsulent Mette Vingtoft Jacobsen, Sundheds- og Omsorgsafdelingen, Frederiksberg Kommune 


Redaktør