Operationsscene - Troels Peter Lybecker

​Et relief af en strubecanceroperation var i mange år for uhyggeligt til Kommunehospitalet i København, men er blevet taget godt imod på Bispebjerg Hospital, hvor det kan ses til venstre for indgang 60.

​Operationsscene i fransk kalksten. Det samme relief findes også i gips-afstøbning i foyeren i opgang 7. Udført 1958, opstillet 1999 på Bispebjerg Hospital

Kunstneren fortæller: 

"Kunstakademiet udskrev i 1958 en guldmedaljekonkurrence over emnet 'Læge og Patient'. Jeg henvendte mig til Københavns daværende hospitalsborgmester, Julius Hansen, der introducerede mig til overlæge ved Kommunehospitalets Øre-, næse- og halsafdeling Jørgen Falbe-Hansen (1903-87). Jeg blev vel modtaget, fik udleveret en hvid kittel og fik tilladelse til at tegne på operationsstuerne. Her udførte jeg en række skitser af strubecanceroperationer. Ud fra disse skitser modellerede jeg relieffet af operationsscenen i ler, støbte det i gips og huggede det senere i fransk kalksten i atelieret på Kunstakademiets Billedhuggerskole. Borgmester Julius Hansen og overlæge Falbe-Hansen ville gerne have relieffet hængt op på Kommunehospitalet, men borgerrepræsentationen ønskede det ikke. De fandt, at motivet var for uhyggeligt til et hospital. Jeg portrætterede mange år senere borgmester Peter Martinussen til Københavns Rådhus. Jeg spurgte ham, om motivet stadig var for uhyggeligt. Det syntes han ikke, hvorefter jeg donerede gipsafstøbningen og kalkstensrelieffet til ophængning på Bispebjerg Hospital."


Relieffet viser Falbe-Hansen, der opererer en patient i halsen, og til højre ses anæstesilægen. I midten to hjælpere, formentlig en reservelæge og en operationssygeplejerske.​

​Alle fotos: Claus Peuckert.

Redaktør