Lyttehaven - Elsebeth Jørgensen

​NYHED: Et lydværk af billedkunstner Elsebeth Jørgensen, 2017. Lyttehaven er et nyt kunstværk realiseret til Bispebjerg Hospital som en del af Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjergs kunstprogram. Værket er resultatet af, at Elsebeth Jørgensen siden 2015 har indsamlet billed-, tekst- og lydmateriale om Bispebjerg Hospitals historie og nutid.

”Lyttehaven” er et webbaseret lydværk, der kan opleves via www.lyttehaven.dk.
Her inviteres patienter, pårørende og personale i ventetiden eller på gåture i haverne og parken til at opleve nye dimensioner af hospitalets historie og lytte til fortællinger om botaniske rum.

Værket er et fiktionsrum, hvor historiske fakta blandes med poetisk tekst, stemmer, ny musik og lyde fra Bispebjergs udearealer. Hovedbestanddelen er en times lydmontage i seks kapitler og en prolog, der også kan opleves som enkelte dele. Tematisk tager værket udgangspunkt i hospitalets forskellige haver og atmosfærer - Lufthaven, Søhaven, Lyshaven, Skyggehaven, Stuehaven og Dufthaven. Værket indeholder også mere nøgterne fortællinger om stedets botanikhistorie, en almanak fra hospitalets gartneri samt en melodi til haverne og små sfæriske og musiske lydforløb, der er komponeret specifikt til stedet.

​Elsebeth Jørgensen (t.v.) og tonemester og komponist Ask Kæreby (t.h.) har brugt flere timer på at iagttage botaniske rum og optage lyde på hospitalsområdet. Fotocollage: Elsebeth Jørgensen.

Ud over lydmontager og musik indeholder www.lyttehaven.dk også billedforløb af arkivfotos og kunstnerens egne fotografier af hospitalets udearealer. Visuelt er der zoomet ind på det organiske og strukturelle i vækster og havearkitektur samt detaljer i bygningsarkitekturen. Dette har Elsebeth Jørgensen arbejdet sammen til et visuelt vildnis, hvor man kan vælge at opleve billedforløb og lydmontager sammen eller adskilt.

Et udvalg af Lyttehavens billedmateriale er også at finde på en serie visuelle pejlemærker med link til www.lyttehaven.dk, der er placeret i hospitalets venterum ude og inde. 

Elsebeth Jørgensen har involveret flere andre kunstnere i udviklingen af lydværket. Med komponisten Ask Kæreby har hun eksperimenteret med lydoptagelser i havernes vandmiljøer, på naturmaterialer og metallet i det store byggetelt samt stemmeoptagelser. Komponisten Rasmus Zwicki har komponeret ny musik ud fra kunstnerens billedmateriale og August Ennas partitur til et korværk, der blev opført ved hospitalets indvielse i 1913. Forfatteren Martin Glaz Serup har skrevet små tekstdele til manuskriptet ud fra Elsebeth Jørgensens billedstof og lægger desuden stemme til værket sammen med skuespiller Rikke Liljenberg.

Elsebeth Jørgensen har sammen med tonemester og komponist Ask Kæreby (på foto) eksperimenteret med at optage lyde under vand og på overfladerne af forskellige materialer på hospitalsområdet. Foto: Elsebeth Jørgensen.

Også flere af hospitalets ansatte har været involveret og givet kunstneren indsigt i stedets historie. Havernes særlige æstetiske betydning og deres forandringer er nemlig et centralt tema i værket, der netop realiseres i en periode, hvor hospitalet er i den største forandringsproces siden opførelsen i 1913 – realiseringen af Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg.

”Mit værk må gerne bidrage med et andet perspektiv på hospitalets historie og nutid. Et sted med forskellige botaniske sfærer, der konstant forandres, bevares eller måske forsvinder. Jeg har villet give det en stemning, som er lys og samtidig også rummer alvor og melankoli. Der er en grund til, at vi er her på hospitalet. Men værket må også gerne bidrage til, at man kan stikke af i tankerne – både som patient, personale og pårørende. Som en stemme i værket på et tidspunkt siger: ’At tænke på et sted, er at tænke på noget andet'."
 Elsebeth Jørgensen.

Billedkunstner Elsebeth Jørgensen har skabt et omfattende lydværk til Bispebjerg Hospital, som blandt andet består af lyde og fortællinger fra hospitalet. Foto: Tania Maria Lüders Rusbjerg.

Billedgalleri

Klik på pilene i øverste højre hjørne for at åbne en stor version i et nye vindue. Alle fotos er af Torben Eskerod.Fakta

 • Værket er kurateret af Umage (www.umage.nu), som også står bag ”Kunststrategien for Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg”.
 • ”Lyttehaven” er et midlertidigt værk med en udstillingsperiode på to år fra 2017-2019.
 • Komponisten Rasmus Zwicki har produceret lydmontage og final mix for al lyd samt komponeret ny musik ud fra Elsebeth Jørgensens indsamlede materiale og fra partituret til August Ennas korværk, der blev opført ved indvielsen af Bispebjerg Hospital i 1913.
 • Skuespiller Rikke Liljenberg og forfatter Martin Glaz Serup har indtalt teksterne i værket. Martin Glaz Serup har bidraget med tekst til manuskriptet ud fra Elsebeth Jørgensens billedmateriale.
 • Tonemester / komponist Ask Kæreby har optaget reallyd med Elsebeth Jørgensen på hospitalets udeareal og produceret sfæriske lydforløb og speak optagelser.        
 • Design / Filmgruppen Oncotype har stået for webdesign og implementering af værket.
 • ”Lyttehaven” er udviklet med research i bl.a. følgende arkiver:
 • Bispebjergs Hospitals Billedsamling - Bispebjerg og Frederiksberg Hospital  
 • Dansk Sygeplejehistorisk Museums Billedsamling 
 • Særsamlingen, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitetsbibliotek Frederiksberg
 • Lokalhistorisk Arkiv, Lokalhistorisk Selskab for Brønshøj, Husum og Utterslev 
 • Danmarks Kunstbibliotek
 • Københavns Stadsarkiv 
 • Kort- og Billedsamlingen, Det Kgl. Bibliotek 
 • Fhv. Landskabsarkitekt og overgartner Karen-Margrethe Steen Møllers private arbejdsarkiv
Redaktør