Historie i rids: 1913-2003

​Her kan du læse om Bispebjerg Hospitals historie.

​​Et arkivfoto af hospitalets centrale trappe.

Et demokratisk hospital

Bispebjerg Hospital blev tegnet af en af datidens store arkitekter, Martin Nyrop. Da hospitalet åbnede i 1913, havde det 3 afdelinger: 

  • ​1 kirurgisk 
  • 2 medicinske
  • Der var plads til 700 patienter og mulighed for at udvide til 1600 sengepladser

Hospitalet var indbydende og moderne indrettet med elevatorer, liggehaller, verandaer og blomstrende haver. Med de lave bygninger og grønne omgivelser ville Nyrop gøre hospitalet til et venligt sted, hvor patienter og besøgende ikke skulle føle sig knuget af dimensionerne.

Modstandstid

Bispebjerg Hospital tog aktiv del i modstandskampen under besættelsen. Bladet 'Frit Danmark' blev duplikeret i en kælder under Bispebjerg Hospital, og mange af hospitalets læger og sygeplejersker var med til at behandle og skjule sårede sabotører, kurerer og andre eftersøgte.

I 1943 spillede hospitalet en central rolle som skjule- og udslusningssted for jøder på flugt. Omkring 2000 jøder passerede gennem hospitalet.

Teknikken tager over

1970'erne og 1980'erne var præget af store omvæltninger - både teknisk og organisatorisk. Hvidovre Hospital blev indviet i 1976 og overtog nogle af specialerne fra Bispebjerg Hospital. Bl.a. blev neurokirurgien og nogle medicinske afdelinger f​lyttet. I den periode tog Bispebjerg Hospital en række nye teknologiske landvindinger i brug.

I 1982 begyndte Bispebjerg Hospital som det første hospital i Danmark at foretage kontrastundersøgelser via kroppens blodårer med moderne røntgenudstyr, og i 1985 blev en helkrops CT-scanner taget i brug. 

I 1980'erne fik Bispebjerg Hospital også en hjernetomograf, der kan måle blodgennemstrømningen i hjernen, og et helt nyt apparat til nyrestensknusning.

​Fokus på forebyggelse

Da Hovedstadens Sygehusfællesskab blev dannet i 1995, måtte Bispebjerg Hospital sige farvel til nogle af de store specialer - bl.a. thoraxkirurgien. Hospitalet fik status som forebyggelseshospital, og vægten blev lagt på initiativer, der støttede denne funktion.
​​
Bl.a. fik hospitalet en Faldenhed og en Hukommelsesenhed. Og som de første i landet fik Bispebjerg Hospital i 1997 en Palliativ Afdeling, der tager sig af smertebehandling af alvorligt syge patienter.

 ​

(Kilde: Bispebjerg Hospitals Årsrapport 2003)​​


Redaktør