Opgaver

Udvalgets opgaver er, at:

  • Give feedback til medarbejdere/ledelser for at belyse handlingens værdiforankring, konsekvens og signalværdi
  • Stille viden og ressourcer til rådighed for afdelinger, som ønsker at drøfte etiske aspekter og problemstillinger i den kliniske hverdag
  • Oplyse og bevidstgøre sygehuspersonalet om etik og etiske udfordringer.
  • Arrangere seminarer og workshop om etiske dilemmaer
  • Skabe debat og dialog om etiske spørgsmål og dilemmaer i og uden for hospitalet
  • Tilbyde vidensdeling og erfaringsudveksling og foreslå implementering af metoder til refleksion af etiske dilemmaer
  • Tilbyde sparring i forhold til etiske dilemmaer i forbindelse med udarbejdelse og anvendelse af retningslinier
  • Udvalget stiller sig til rådighed for Direktionen / ledelserne i forbindelse med etisk beslutningstagen.
  • Styrke kendskabet til etiske råd og komitesystemer, der er knyttet til sundhedsarbejdet og sundhedssystemer


Redaktør