Medlemmer

​Nedenfor ses en oversigt over udvalgets medlemmer.

Formand
• Vicedirektør Kristian Antonsen

Brugerrepræsentanter
• Patientrepræsentant Marianne Weincke Axelsen
• Pårørenderepræsentant Jeanne Gravfort

Repræsentanter for afdelingsledelser 
• Ledende oversygeplejerske Birgit Villadsen. Afdeling P
• Ledende overlæge Lise Korbo, Afdeling N
• Ledende oversygeplejerske Mette Juhl Foghmar, Afdeling L

Repræsentanter for afsnitsledelser 
• Overlæge Anne Lindhardt, Afdeling Z
• Afdelingssygeplejerske Jane Sax Røgind, Afdeling Y

Medarbejderrepræsentanter 
• Klinisk oversygeplejerske Marianne Spile, Afdeling P
• Lægesekretær Eva Hovgård Juul, Akutmodtagelsen
• Overlæge Nina Hannover Bjarnason, Afdeling L

Andre
• Hospitalspræst Karsten Thomsen
• Patientvejleder Tine Fenger Munthe
• Sundhedsjurist Line Bonnesen

Redaktør