Systematisk COVID-19-test af ansatte med patientkontakt

Test for COVID-19 er et vigtigt element i at forhindre smittespredning blandt vores patienter og personale. Derfor har Region Hovedstaden besluttet, at medarbejdere med patientkontakt i hele regionen tilbydes test for COVID-19 med faste intervaller.
Som noget nyt tilbyder vi nu også, at medarbejdere kan blive testet for COVID-19 med faste intervaller. Det er et tilbud og derfor også frivilligt – men for at vi kan beskytte os selv, hinanden og vores patienter, opfordrer vi dig til at tage imod tilbuddet.

Husk, at tilbuddet om systematisk testning ikke erstatter retningslinjerne for, hvordan du og din leder skal forholde jer, hvis du viser symptomer på eller har været i nærkontakt med en person med COVID-19.

Hvem kan blive testet

Tilbuddet gælder medarbejdere, der har patientkontakt, der alt efter funktion testes enten hver 2. eller hver 6. uge. Desuden har BFH valgt at tilbyde test til personale uden patientkontakt hver 8. uge, nye medarbejdere ved start samt alle medarbejdere efter ferie.

Hvis du er rask, men har været testet positiv for COVID-19 inden for de seneste 8 uger inden afdelingens testuge, skal du ikke testes. Hvis du er rask, men har testet positiv for mere end 8 uger inden afdelingens testuge, skal du testes igen. Hvis du tester positiv, betragtes du ud fra et forsigtighedsprincip som værende smittet på ny, da det ikke kan udelukkes, at det positive testresultat skyldes en re-infektion.

Hvor ofte skal jeg testes

Personale, der har kontakt med særligt sårbare patienter testes hver 2. uge. Personale i akutte modtagelser, hvor patienternes COVID-19-status endnu ikke er afklaret, testes også hver 2. uge. Øvrige medarbejdere med patientkontakt testes hver 6. uge. 

Personale uden patientkontakt tilbydes at blive testet hver 8. uge. 

Hvordan foregår det helt praktisk 

Hvordan du testes afhænger af, om du arbejder på Bispebjerg- eller Frederiksberg-matriklen. 

Bispebjerg: 

Du kan blive testet i din afdelings testuge, og din ledelse sikrer, at din og dine kollegers tests fordeles jævnt over ugen. Når du skal testes, møder du blot op i Corona-podeklinikken i bygning 6 mellem 07.30 og 18.00 i bygningens vestende. Du kan både blive testet i weekenden og på hverdage. Du skal ikke gøre noget på forhånd, og der etableres et separat spor for screening.

Hvis du ikke er på arbejde i din afdelings testuge, kan du blive testet i den efterfølgende uge. Derefter følger du igen din afdelings testrul.

Frederiksberg:

Du kan blive testet i din afdelings testuge, og din ledelse sikrer, at din og dine kollegers tests fordeles jævnt over ugen. Frederiksberg matriklen får besøg af en podeenhed fra Corona-podeklinikken tre dage om ugen hver anden uge. Når du skal testes, møder du blot op ved podeenheden ved Akutklinikken (bygning 10, indgang 4) mellem 8.00 og 12.30 eller 13.00 og 15.00. Du skal ikke gøre noget på forhånd.

Hvis det er mere praktisk for dig at blive testet i podeklinikken på BBH, kan du også vælge den løsning, så længe du følger din afdelings testuge. 

Hvordan får jeg svar

Du skal se dit testsvar på sundhed.dk. Svaret vil også blive sendt til din praktiserende læge. Hvis du tester positiv for coronavirus, vil vi opfordre dig til at dele dit resultat med din nærmeste leder. Herefter skal der handles efter Sundhedsstyrelsens retningslinjer.
Mens du venter på svar på din systematiske test, kan du godt gå på arbejde. 

Spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til den systematiske test, kan du henvende dig til din leder eller læse mere her på siden:

​Spørgsmål & svar

Her kan du finde svar på en række spørgsmål til systematisk COVID-19-test af sundhedspersonale med  patientkontakt.


Hvem kan blive testet med faste intervaller

Ved almindelig patientkontakt bliver medarbejderne tilbudt test hver 6. uge.
 
På afdelinger/institutioner med særligt sårbare patienter/borgere, bliver personalet tilbudt test hver 2. uge. Det kan f.eks. være på afdelinger med patienter med svækket immun-system, hæmodialyse patienter og afdelinger, som behandler COVID-19-patienter. Det gælder også medarbejdere på Akutmodtagelserne, som behandler patienter, hvor der endnu ikke er COVID-19-testresultat.


Vurderingen af hvem, der bliver tilbudt test sker lokalt og tilpasses den konkrete patientsammensætning og flow.Hvorfor har jeg modtaget et brev, når jeg ikke har patientkontakt

Det har desværre ikke været muligt kun at sende breve til de medarbejdere, der har patientkontakt. Det er også lokale forskelle på, hvilke og i hvor høj grad, forskellige funktioner har patientkontakt. Derfor kan du have modtaget brevet om systematisk test, selvom du ikke har patientkontakt, og dermed ikke er omfattet af tilbuddet om systematisk test. Hvis det er tilfældet, kan du se bort fra det tilsendte brev.
 
Husk, at du altid – patientkontakt eller ej - kan blive testet, hvis det er aftalt med nærmeste leder.Gælder det stående tilbud om at blive testet efter aftale med nærmeste leder stadig?

Ja, test er et vigtigt element i at mindske smitterisikoen. Udover tilbuddet om systematisk test af medarbejdere med patientkontakt, kan alle medarbejdere fortsat blive testet, hvis det er aftalt med nærmeste leder. Hvorfor skal nogle medarbejdere nu testes med faste intervaller?

Test er et effektivt værktøj til at passe godt på både personale og patienter. Derfor indfører regionen tilbud om systematisk test af sundhedspersonale med patientkontakt minimum hver 6. uge.Er det frivilligt?

Systematiske test af sundheds- og plejepersonale i Region Hovedstaden er en anbefaling og et tilbud, som skal beskytte medarbejdere og patienter. Derfor opfordrer den regionale og  lokale ledelse til, at medarbejderne tager imod tilbuddet.  Skal jeg testes, hvis jeg ikke har patientkontakt, men arbejder tæt sammen med nogen, der har?

Som udgangspunkt er det medarbejdere med patientkontakt, der tilbydes systematiske COVID-19-test. Men man kan altid blive testet efter aftale med din leder, og det er vigtigt at være opmærksom og reagere på selv de mindste symptomer.Skal jeg gå på arbejde, mens jeg venter på mit svar?

Ja, du kan godt gå på arbejde, mens du venter på dit svar. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du får selv de mindste symptomer på COVID-19 (feber, tør hoste, vejtrækningsbesvær), skal du testes igen og må ikke gå på arbejde, før der foreligger et negativt svar på test.Hvad gør jeg, hvis min test viser, at jeg er smittet?

Hvis din test viser, at du er smittet med COVID-19, skal du blive hjemme og orientere din leder, så din arbejdsplads kan gennemføre smitteopsporing der, hvor det er relevant. 

Ved forværring af symptomer skal du ringe til din læge.Hvad er teststrategien, hvis der påvises smitte på en afdeling?

Hvis der er påvist smitte på en afdeling, iværksættes der test af patienter og personale med yderligere testopfølgning og aggressiv smitteopsporing efter Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Hvordan behandles mine personoplysninger?

Vi behandler oplysninger om dig for at kunne identificere dig i forbindelse med prøvetagningen og for at sikre, at du får det korrekte prøveresultat. Oplysningerne er bl.a.:

  • CPR-nummer
  • Sygesikringsgruppe
  • Tilknytning til praktiserende læge
  • Svar på din test

Oplysningerne opbevares i regionernes fælles prøvebestillingssystem WebReq og anvendes i forhold til tidsbestilling og undersøgelse for COVID-19. Oplysningerne bliver desuden videregivet til din praktiserende læge, dvs. oplysninger om, hvorvidt din prøve er positiv eller negativ. Derudover videregives oplysningerne til Statens Serum Institut samt Sundhed.dk med henblik på, at du kan se dit testresultat her. 

Det juridiske grundlag for behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med systematisk test for COVID-19 kan findes på retinformation.dk:


Redaktør