Systematisk COVID-19-test hver uge

Myndighederne anbefaler, at danskere, der møder fysisk på arbejde, lader sig teste hver uge, og på den måde få bedre styr på smitte og smittekæder. 

Alle medarbejdere, der har fysisk fremmøde på vores hospital, kan nu blive testet hver uge. 

Muligheden for ugentlig test betyder, at afdelingerne ikke længere skal følge testrullet for systematisk test.  

Du kan vælge at pode dig selv ved vores selvpodningsstationer eller at få hjælp til at blive podet. Hvis du har symptomer på COVID-19 skal du fortsat podes i bygning 6, midt.

Her kan du blive podet

Hvis du vil pode dig selv, kan du gøre det på Bispebjerg i Laboratorie og Logistik bygningen i bygning 80. Her kan du tage podesættet med ud på toilettet og pode dig selv og aflevere prøven. 

Du kan også tage det med hjem og aflevere prøven dagen efter. Husk, at prøven kan tages i et undersøgelsesrum eller på et badeværelse med gode faciliteter til bl.a. håndhygiejne. Du ikke må foretage podningen i fællesområder, på et kontor eller i en personalestue.

Der er også selvpodningsstationer i uniformskiosk 1 under bygning 3 og i uniformskiosk 2 under bygning 60.

På Frederiksberg er der en selvpodningsstation i uniformskiosken.

Hvis ikke du har mod på at pode dig selv, kan du stadig få det gjort i Uddannelsescenteret på Bispebjerg og i Akutmodtagelsen på Frederiksberg.

I Uddannelsescentret (bygning 50) på Bispebjerg kan du blive podet i tidsrummet 07:30-16:00. Husk at medbringe dit sundhedskort.

Den mobile podeenhed er fremadrettet på Frederiksberg hver uge. Du kan blive podet i tidsrummene 08.00-12.30 og 13.00-15.00, indgang 4, lokale 10.0.603. I uge 4 er den mobile podeenhed åben onsdag og torsdag, og fra uge 5 tirsdag, onsdag og torsdag. Husk at medbringe dit sundhedskort.

 OBS

Færdigvaccinerede medarbejdere behøver ikke længere at blive testet regelmæssigt fra 14 dage efter 2. vaccination uanset vaccinetype.

Kilde: SST, 19/4-2021
Redaktør