Strategi for sygepleje 2019-2023

​I et foranderligt sundhedsvæsen, er man nødt til at tænke nyt. Derfor har Bispebjerg og Frederiksberg Hospital udviklet en ny strategi. Den er udarbejdet af sygeplejersker til det sygeplejefaglige personale.  

De danske hospitaler befinder sig i et krydspres, hvor høj kvalitet og produktivitet skal leveres med begrænsede ressourcer. 

Derfor skal fremtidens hospital bestå af et sygeplejefagligt personale, der kan navigere i et foranderligt sundhedsvæsen. 

Med fokus på tillid, tryghed og nærvær, skal vores patienter og pårørende have den bedste oplevelse. Her går patientsikkerhed og inddragelse hånd i hånd. 
Hospitalets ambition er at være det bedst samarbejdende hospital. Det gælder hele vejen rundt. 

Fra samarbejdet med patienter og pårørende, til medarbejdere og ledere - og til samarbejdet i overgangene på tværs af afsnit, afdelinger og sektorer. 

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital skal fremme den sygeplejefaglige profil. Med fornyet styrke, skal hospitalet have skarpt fokus på at være imødekommende og involverende. Det skaber stor værdi for dem, det hele handler om – vores patienter.  
Redaktør