Trafik

​Udbygningen af Bispebjerg Hospital vil medføre øget trafik til området. Men en enkel og konsekvent trafikløsning skal sikre ro, tilgængelighed og orientering på området.

​På Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg vil adgangen til hospitalet for patienter og besøgende foregå via et ensrettet "loop" med adgang fra Bispebjerg Bakke. Der bliver åbnet op på begge sider af hovedbygningen, så man kører ind på den ene side, sætter passagerer af eller parkerer i parkeringskælderen midt på området og kører ud på den anden side af hovedbygningen.


De røde streger viser bilers adgang. Der bliver ind- og udkørsel på hver side af hovedbygningen på Bispebjerg Bakke. Illustration fra lokalplanforslaget.

Der vil være adgang til psykiatrien fra Tuborgvej. Desuden bibeholdes adgangen til Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg fra vejen Bispebjerg Bakke.

Ambulance- og varetilkørsel sker fra Tuborgvej ad Vestre Længdevej. Her vil der desuden være adgang til parkeringshuset for ansatte.

Følger kommunens anvisninger
Københavns Kommune har blandt andet udarbejdet en VVM-redegørelse (Vurdering af Virkninger på Miljøet), og en forslag til lokalplan, som anviser, hvordan trafikken skal håndteres i fremtiden.

Blandt andet skal projektet etablere et nyt lyssignal i krydset Vestre Længdevej/Tuborgvej, nye svingbaner i Tagensvej-krydset ind til hospitalet og cykelsti i begge retninger på Bispebjerg Bakke fra Tagensvej til hospitalets hovedport.

Alt dette skal sikre en god og smidig trafikafvikling, så området også fungerer i den fremtidige situation under og efter byggeriet.

Redaktør