Parkering

​Forud for byggeriet på Bispebjerg Hospital er der gennemført omfattende analyser af trafik og parkering. Et nybygget parkeringshus og centrale parkeringskældre skal afhjælpe de nuværende parkeringsudfordringer.

​Analyser af parkeringsforholdene før nybyggeriet på Bispebjerg Hospital viser, at de 1.100 parkeringspladser blev udnyttet helt op til kapacitetsgrænsen i store dele af dagtimerne. Mange valgte desuden at parkere på de omkringliggende boligveje.

For at afhjælpe en del af parkeringsproblemerne har første skridt i byggeprojektet været et nybygget parkeringshus i det nordvestlige hjørne samt etablering af overfladeparkering i det sydvestlige hjørne. I alt skal der være plads til 700 biler. 

​Der vil desuden blive etableret en parkeringskælder i forbindelse med ankomstområdet midt på grunden og en under ankomsten til Ny Psykiatri Bispebjerg. Her skal være plads til henholdsvis 125 og 150 biler. Desuden vil der fortsat findes op til 700 p-pladser i det åbne terræn.

Lokalplanen angiver, at antallet af parkeringspladser ikke må overstige 1.800 pladser.

Cykelparkering
Det samlede antal cykelparkeringspladser for hele området vil komme til at udgøre i alt ca. 2.600 pladser i forhold til i dag ca. 1.700 pladser. Af disse forventes ca. 860 at være etableret i overdækket, skur eller parkeringshus.

Redaktør