Tidsplan

​Byggeriet af Nyt Hospital Bispebjerg sker på samme sted, som det eksisterende Bispebjerg Hospital drives. Det betyder, at byggeriet vil tage længere tid, end hvis det fandt sted på en bar mark. Projektet strækker sig frem til ca. 2026.

Vi bygger i etaper

Byggeriet og indflytningen i det nye hospital foregår i etaper. Det skyldes, at den eksisterende bygning 7 står ”i vejen” for det nye hospital. Det skal derfor opføres i faser, så personale, udstyr og inventar i bygning 7 kan flyttes ind i det ny hospital, inden bygningen rives ned og arbejdet med opførelsen af de nye bygninger kan fortsætte.


Illustration: Det nye hospital bygges i faser startende fra nord mod Tuborgvej (fase 1, grøn). Bygning 7 (mørkeblå) rives så ned, og herefter kan fase 2 (lyseblå) bygges. Til slut anlægges forplads og landskab rundt om bygningen.


Historik

2014-2026: 

Overordnet byggeperiode for alle delprojekter


2021: 

Totalentreprenøren rykker ind på byggepladsen. To tunnelforlængelser bygget

2020-2021: 

De Helende Haver på Bispebjerg Hospital renoveres

Sommer 2020:
Tildeling af kontrakt til totalentreprenør på Akuthuset.

Sommer 2019:
MARS - midlertidig udvidelse af Akutmodtagelsen bygget.

2018-2019: 
Teknikbygningen med ATES- og nødstrømsanlæg opført

Sommer 2018:
Laboratorie- og Logistikbygningen færdigbygget

Maj 2018: 
Startskud og gravearbejde på Akuthus-byggeriet, Nordblokken

Sommer 2016:
Opstart på byggeriet af Laboratorie- og Logistikbygningen

19. november 2015:
Indvielse af parkeringshuset

Sommer-efterår 2015:
Grave- og spunsarbejde til Laboratorie- og Logistikbygningen

21. november 2014: 
Første spadestik.

Fra 2013/2014
Forskellige arkitektkonkurrencer

Efterår 2013: 
Ansøgning om endeligt tilsagn fra Ekspertpanelet.
Lokalplan godkendt.

Sommer 2012: 
Lokalplanproces starter. 

Juni 2012:
Helhedsplankonkurrencen afsluttes med en vinder.

November 2011:
Helhedsplankonkurrence udskrevet for hele matriklen.

Forår/sommer/efterår 2011: 
Forberedelser til helhedsplankonkurrence.

April 2011:
Beslutning fra Regionsrådet om, at Psykiatrisk Center København samles på Bispebjerg Bakke.

November 2010: 
Foreløbigt tilsagn om kr. 2,95. mia. kr. til somatik.

August 2010: 
Projektorganisation etableret.

Maj 2010: 
Ansøgning til regeringens Ekspertpanel: 4,88 mia. kr. til somatik og psykiatri.

Redaktør