Kapacitet i fremtiden

​Udviklingen på de danske hospitaler går i retning af kortere indlæggelsestider og flere ambulante besøg. Den udvikling skal det nye hospital imødegå.

I fremtiden vil vi sjældent blive indlagt på hospitalet, men bare møde op, få foretaget et indgreb og blive sendt hjem igen. For trods tanker om helende arkitektur på hospitalet, viser det sig, at i mange tilfælde kommer patienter sig bedst i deres eget hjem.

I dimensioneringen af Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg er det tænkt ind, at der skal være færre senge og færre dage i sengen, mens der skal være plads til flere operationer og ambulante besøg.

Frederiksberg og Bispebjerg Hospitaler

 2009Estimeret 2020
Senge793675
 heraf 77 akutte
Sengedage238.400204.200
Ambulante behandlinger390.000597.200


Opgørelsen tager udgangspunkt i den aktivitet, der skal være på hospitalet, når de to hospitalers funktioner er samlet, og hospitalsplanens øvrige ændringer og flytninger er gennemført.

Psykiatrisk Center København

 2009Estimeret 2020
Senge222200
Sengedage73.00065.000
Ambulante besøg39.00059.000


Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg

 2009Estimeret 2020
Senge3030
Sengedage11.00011.000
Ambulante besøg12.00018.000
Redaktør