​En visualisering af fremtidens ankomsplads med rum til leg og aktivitet. Illustration: BDP

Helhedsplanen

​Helhedsplanen for Bispebjerg Hospitals område beskriver de overordnede linjer for fremtidens hospital. Blandt andet deler den området ind i fire kvarterer med et grønt park-hjerte i midten og giver god plads til de fredede pavilloner og grønne haver.

​Formålet med helhedsplanen er at skabe en samlet helhed for delprojekterne som til sammen udgør Nyt Hospital Bispebjerg og Ny Psykiatri Bispebjerg, fx psykiatri, akuthus, p-hus og renovering. Helhedsplanen er en overordnet løsning på, hvordan funktionerne skal ligge i forhold til hinanden, hvordan trafikken på området skal forløbe, og hvordan logistikken skal fungere. Og så sikrer helhedsplanen, at der er harmoni mellem de forskellige byggeprojekter, så de spiller sammen i forhold til bl.a. højde og materialer.

Fire kvarter​​​er

Helhedsplanen deler området ind i fire kvarterer med hver sin klare identitet: Det somatiske hospitalskvarter i den nordlige del mod Tuborgvej, det psykiatriske kvarter i den nordøstlige del, det historiske kvarter med administration, forskning og laboratorier i den sydlige, fredede del og et grønt parkkvarter med centralt ankomstområde i midten.​

Området er delt ind i fire kvarterer. Illustration: BDP.

Respekt for de frede​de bygninger

Den oprindelige del af Bispebjerg Hospital er fredet. En vigtig del af helhedsplan-opgaven var derfor at skabe nogle rammer for det nye hospital, som respekterer Martin Nyrops fredede pavilloner. Den udfordring er løst ved at holde afstand til de gamle bygninger. På den måde skabes samtidig rum for masser af grønne områder, der viderefører det naturskønne Bispebjerg.

Helhedsplanen respekterer det fredede hospital. Illustration: BDP.

Grundlag for lokalplan

Helhedsplankonkurrencen forløb over et halvt år frem til sommeren 2012. Otte hold af arkitekter og byplanlæggere deltog i konkurrencen, og vinderen blev britiske BDP med det danske arkitektfirma TKT og Rambøll Danmark.

Efterfølgende er helhedsplanen blevet brugt som udgangspunkt for Københavns Kommunes lokalplan for området, der blev endeligt godkendt i oktober 2013.

Redaktør