Fredningen

​Med Bispebjerg Hospital har Kulturstyrelsen fredet et af de største sammenhængende områder i Danmark. Det giver udfordringer, når hospitalet frem til 2024 bliver en af landets største byggepladser i overgangen til et moderne storbyhospital.

​​

En afgørelse fra Kulturstyrelsen fastslog i december 2010, at de oprindelige bygninger i Bispebjerg Hospital tegnet af arkitekt Martin Nyrop og færdigbyggede i 1913 er fredede. Desuden er Edvard Glæsels haveanlæg, dele af tunnelsystemet og vejforløbet i hospitalets øst-vest-akse fredet. Se oversigt over fredningen.

Bygningsarbejder kræver tilladelse​

​For Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg var fredningen ventet, og de fredede områder er tænkt med i de foreløbige planer for nybyggeriet. Fredningen betyder, at der skal søges om tilladelse for at foretage bygningsarbejder eller lignende, der rækker ud over almindelig vedligeholdelse.

Pavilloner bruges i fremtiden

​"Det vanskeliggør selvfølgelig nogle ting, at Nyrops pavilloner er fredede, for vi må ikke lave ret meget om på dem, og det begrænser anvendeligheden. Men når det er sagt, er pavillonerne en vigtig del af Bispebjerg-ånden, og vi kunne slet ikke forestille os hospitalet uden de fantastiske haveanlæg. Så selvfølgelig skal de være en del af fremtidens Bispebjerg Hospital," fastslår vicedirektør Claes Hallqvist.

Pavillonerne vil primært blive brugt til hospitalets ambulante behandinger  og derudover til administration og forskning.​​

Redaktør