​​

Fredningen

​Med Bispebjerg Hospital har Kulturstyrelsen fredet et af de største sammenhængende områder i Danmark. Det giver udfordringer, når hospitalet frem til 2026 bliver en af landets største byggepladser i overgangen til et moderne storbyhospital.

En afgørelse fra Kulturstyrelsen fastslog i december 2010, at de oprindelige bygninger i Bispebjerg Hospital tegnet af arkitekt Martin Nyrop og færdigbyggede i 1913 er fredede. Desuden er Edvard Glæsels haveanlæg, dele af tunnelsystemet og vejforløbet i hospitalets øst-vest-akse fredet. Se oversigt over fredningen.

Bygningsarbejder kræver tilladelse​

​For Nyt Hospital  Bispebjerg var fredningen ventet, og de fredede områder er tænkt med i  planerne for nybyggeriet. Fredningen betyder, at der skal søges om tilladelse for at foretage bygningsarbejder eller lignende, der rækker ud over almindelig vedligeholdelse.

​De oprindelige pavilloner og øvrige bygninger, der er omfattet af fredningen, vil primært blive brugt til hospitalets ambulante behandinger  og derudover til administration og forskning.​​

De fredede haver skal fornys

Haveanlæggene omkring de historiske pavilloner skal revitaliseres i projektet Bispebjergs Helende Haver. Med en milliondonation fra Den A.P. Møllerske Støttefond, skal haverne delvist føres tilbage til det oprindelige havedesign og samtidig fornys til moderne brug. 

Læs mere om Bispebjergs Helende Haver.

Redaktør