Fredningen

​Med Bispebjerg Hospital har Kulturstyrelsen fredet et af de største sammenhængende områder i Danmark. Det giver udfordringer, når hospitalet frem til 2024 bliver en af landets største byggepladser i overgangen til et moderne storbyhospital.

​​

En afgørelse fra Kulturstyrelsen fastslog i december 2010, at de oprindelige bygninger i Bispebjerg Hospital tegnet af arkitekt Martin Nyrop og færdigbyggede i 1913 er fredede. Desuden er Edvard Glæsels haveanlæg, dele af tunnelsystemet og vejforløbet i hospitalets øst-vest-akse fredet. Se oversigt over fredningen.

Bygningsarbejder kræver tilladelse​

​For Nyt Hospital  Bispebjerg var fredningen ventet, og de fredede områder er tænkt med i  planerne for nybyggeriet. Fredningen betyder, at der skal søges om tilladelse for at foretage bygningsarbejder eller lignende, der rækker ud over almindelig vedligeholdelse.

​De oprindelige pavilloner og øvrige bygninger, der er omfattet af fredningen, vil primært blive brugt til hospitalets ambulante behandinger  og derudover til administration og forskning.​​

De fredede haver skal fornys

Haveanlæggene omkring de historiske pavilloner skal revitaliseres i projektet Bispebjergs Helende Haver. Med en millarddonation fra Den A.P. Møllerske Støttefond, skal haverne delvist føres tilbage til det oprindelige havedesign og samtidig fornys til moderne brug.

Redaktør