Nyt uddannelsescenter

​Det nye uddannelsescenter på Bispebjerg bliver rammen om den vigtige synergi mellem klinik, forskning og uddannelse. Centeret forventes at stå færdigt i 2023.

Uddannelsescenterets hovedindgang set fra Nielsine Nielsens Vej. Alle visualiseringer af BBP Arkitekter.


I det sydlige hjørne af hospitalsgrunden mod Lersøparken bygges der et nyt uddannelsescenter. Centeret danner rammen om uddannelsesaktiviteter på hospitalet.

Uddannelsescenteret bliver 2450 kvadratmeter stort og vil rumme et auditorium med plads til 200 personer, 12 undervisningslokaler og en "dagligstue" med plads til 100 personer samt et stort fællesareal.

Udover undervisningsfaciliteter vil centeret også vil rumme en parkeringskælder med plads til 48 biler samt 41 pladser i terræn.

Den nye bygning er centreret omkring et lyst atrium med plads til både samarbejde og fordybelse. 


Bygningen bliver fleksibelt indrettet, så den kan justeres i takt med, at nye behov for samarbejde og studieformer opstår.


Læs også: Totalentreprenør fundet: De skal bygge bæredygtigt uddannelsescenter på Bispebjerg Hospital

Bæredygtighed i byggefasen


Det nye center bliver opført i røde genbrugstegl, og harmonerer med de nærliggende fredede pavillonbygninger i både skala og materialevalg.

Region Hovedstaden har et stort fokus på bæredygtighed i byggeprocessen, og dette projekt skal leve op til en række krav til fx social bæredygtighed, klimapåvirkning og ressourceanvendelse. Der gennemføres en afprøvning af krav i henhold til den nye frivillige bæredygtighedsklasse. Det handler blandt andet om at sikre gode arbejdsforhold for håndværkerne samt minimere CO2-udledning, materialespild og vandforbrug under byggeriet.

Det nye center erstatter det gamle uddannelsescenter på Bispebjerg Hospital, der ligger i den anden ende af matriklen ud mod Tuborgvej. Dette rives ned i 2021 og giver plads til byggeriet af Ny Psykiatri Bispebjerg.

Byggeriet forventes færdigt i slutningen af 2023.

Redaktør