​Brugerinddragelsen er en fortløbende samtale mellem hospitalets brugere og byggeorganisationen. Foto: Byggeriets Billedbank

Brugerinddragelse

Vi bygger til ​brugerne af fremtidens hospital. Men brugerinddragelse skal foregå, når det giver mening, både for byggeprojektet og for brugerne. 

Brugerinddragelsen i Nyt Hospital Bispebjerg bygger på en grundlæggende tanke om at involvere folk, hvor det giver mening, og hvor de reelt har indflydelse. 

Specifikke emner

Der findes for mange eksempler på brugerprocesser, der ender med lange ønskelister, som ikke kan opfyldes i praksis. Nyt Hospital Bispebjerg inddrager brugere i afgrænsede grupper eller workshops med specifikke emner og formål. Det kan fx være at give input til et konkurrenceprogram forud for en arkitektkonkurrence eller at diskutere, hvordan ankomsten til hospitalet skal fungere i fremtiden.

Princippet er, at grupper etableres til at løse en specifik opgave og derefter nedlægges igen. På den måde er det nøje afgrænset, hvor meget tid gruppen skal bruge, og hvad der skal opnås.

I brugerinddragelsen involveres primært medarbejdere og desuden i særlige tilfælde borgere, patienter og enkelte eksterne eksperter i eksempelvis logistik.

Den G​ennemgående Brugergruppe

Som navnet antyder, skal Den Gennemgående Brugergruppe følge projektet fra start til slut. Gruppen fungerer som sparringspartner for byggeorganisationen og som ambassadører i forhold til øvrige medarbejdere.
Den Gennemgående Brugergruppe består af ca. 13 afdelingsledere og to medarbejder-repræsentanter fra Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler samt fem ledere fra Region Hovedstadens Psykiatri. 


Redaktør