Projektstyregruppen

​Projektstyregruppen har det overordnede ansvar for byggeprojektet Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg.

Projektstyregruppen samles en gang om måneden. Den har det overordnede økonomiske ansvar for byggeprojektet og træffer beslutninger vedrørende byggeriet.

Projektstyregruppen består af:

  • Direktør for Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler, Anne Jastrup (formand)
  • Direktør for Region Hovedstadens Psykiatri, Martin Lund
  • Konstitueret projektdirektør for Nyt Hospital Bispebjerg, Mogens Kornbo (Center for Ejendomme)
  • Driftchef for Region Hovedstadens Psykiatri, Kim Sander

Redaktør