​​​​​​​​​​

Politisk følgegruppe

​Hvert af regionens hospitalsbyggeprojekter har af Regionsrådet fået tilknyttet en politisk følgegruppe, der skal følge planlægnings- og byggeprocessen.

​​De politiske følgegrupper inddrages i planlægningen af de respektive byggeprojekter, blandt andet i forbindelse med forelæggelse af byggeprogram for regionsrådet, ansøgning til Kvalitetsfonden, anlægsbevillingsforslag mv.


Den politiske følgegruppe for Nyt Hospital Bispebjerg består af:

  • Lars Gaardhøj (A) - formand
  • Maria Gudme (A)
  • Karsten Skawbo-Jensen (C)
  • Karoline Vind (F)
  • Martin Schepelern (Å)
  • Christine Dal (V)
Redaktør