​​​​​​​​​​

Politisk følgegruppe

​Hvert af regionens hospitalsbyggeprojekter har af Regionsrådet fået tilknyttet en politisk følgegruppe, der skal følge planlægnings- og byggeprocessen.

​​De politiske følgegrupper inddrages i planlægningen af de respektive byggeprojekter, blandt andet i forbindelse med forelæggelse af byggeprogram for regionsrådet, ansøgning til Kvalitetsfonden, anlægsbevillingsforslag mv.


Den politiske følgegruppe for Nyt Hospital Bispebjerg består af:

  • Maria Gudme (A) - formand
  • Marianne Frederik (Ø) - næstformand
  • Vibeke Westh (A)
  • Lartey Lawson (B)
  • Jacob Rosenberg (C)
  • Helle Bonnesen (C​)
Redaktør