​​

Hospitalsbyggestyregruppen

​Hospitalsbyggestyregruppen skal sørge for, at projektet følger målsætningerne i Region Hovedstadens hospitals- og psykiatriplaner.

Hospitalsbyggestyregruppen skal også tilse, at projektet overholder øvrige politikker og strategier vedtaget af regionsrådet.


Herudover skal Hospitalsbyggestyregruppen overvåge, at den økonomiske ramme for projektet overholdes.

Hospitalets byggestyregruppe holder møde minimum en gang i kvartalet og betjenes af sekretariatet i Koncern Byggestyring. 


Hospitalets byggestyregruppe består af direktør for Region Hovedstadens Center for Ejendomme (CEJ) (formand), hospitalsdirektøren for Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, vicedirektør med ansvar for Større Byggerier under CEJ, projektchefen for Nyt Hospital Bispebjerg, en repræsentant fra Center for Sundhed, en repræsentant fra Center for IT, Medico og Telefoni og enhedschef for Enhed for Byggestyring fra Center for Økonomi.

Redaktør