Hospitaler i projektet

​Fremtidens hospital og psykiatri på Bispebjerg Bakke samler fire enheder på én matrikel: to hospitaler fusionerer og Region Hovedstadens Psykiatri placerer to centre på Bispebjerg

​​

​Bispebjerg Bakke kommer i fremtiden til at rumme både et psykiatriske centre for børn, unge og voksne og et somatisk (=vedrørende kroppen) hospital.

Som et led i Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg fusionerer Bispebjerg Hospital og Frederiksberg Hospitaler. Psykiatrien vil bestå af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Afdeling Bispebjerg, som allerede i dag findes på Bispebjerg Bakke, og Psykiatrisk Center København, som i dag er fordelt på Bispebjerg Bakke, Rigshospitalet og Nannasgade.

Bispebjerg Hospital

Bispebjerg Hospital er områdehospital for planlægningsområde Byen, der består af bydelene Bispebjerg, Brønshøj-Husum, Indre By, Nørrebro, Vanløse og Østerbro samt Frederiksberg Kommune, i alt ca. 400.000 indbyggere. 


Frederiksberg Hospital

Frederiksberg Hospital er nærhospital i Planlægningsområde Byen og varetager behandling af borgerne fra Frederiksberg Kommune samt bydelen Vanløse med i alt ca. 130.000 indbyggere. Hospitalet varetager også en betydelig del af den elektive urologiske funktion i Planlægningsområde Byen og Syd.

Psykiatrisk Center København

Psykiatrisk Center København har hovedfunktion. D.v.s. at centret undersøger og behandler voksne psykiatriske patienter inden for de almenpsykiatriske områder og dækker store dele af København fra Nordvest til Christianshavn, og fra Østerbro til København C. Det svarer til et område med ca. 250.000 borgere.

​Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, afdeling Bispebjerg
Centrets optageområde er Københavns og Frederiksberg kommune, samt Bornholms Regionskommune. Centret tilbyder også specialiseret behandling til børn og unge fra andre regioner, idet centret har lands-/landsdelsfunktion med hensyn til svære og komplicerede tilfælde af:Redaktør