Hun skal indfange de helende havers magi

​De fredede patienthaver på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital undergår en stor transformation over de næste par år. Kunstfotograf Anne Prytz Schaldemose skal følge og dokumentere processen og trække de helende haver helt tæt på patienterne.

Vent...

Foto: Anne Prytz Schaldemose

Grønt i grønt i grønt. Flimrende, eventyrlige drømmesyn. Helende oaser for kroppen og sjælen. Fotograf Anne Prytz Schaldemose bevæger sig lydløst rundt mellem gamle krogede cypresser, fine blomsterbede og formklippede taksbuske, der gemmer sig i de fredede historiske hospitalshaver på Bispebjerg. Med sit Phase One kamera indfanger hun den magiske stemning i haverne, der blev anlagt for over 100 år siden af havearkitekt Edward Glæsel. Nu skal haverne have nyt liv.

Med en milliondonation fra Den A.P. Møllerske Støttefond i ryggen skal hospitalet over de kommende år renovere og revitalisere haverne, så de kan komme patienter, pårørende og medarbejdere endnu mere til glæde og gavn. Haverne skal delvist føres tilbage til deres oprindelige layout, og så skal de samtidig moderniseres og gøres mere tilgængelige for omverden.

Et grønt refugium

"I naturen oplader jeg tankerne og synet", siger fotograf Anne Prytz Schaldemose, når hun skal prøve at forklare, hvad natur betyder for hende som menneske og som kunstner.

"I naturen ser man langt ind i sig selv og langt ud over sig selv. Jeg føler, at tid bliver opløst i åbne vidder og vide horisonter. Jeg føler det meditativt og meget idéstimulerende at være i skoven. Jeg bliver aldrig færdig med at fotografere flimrende trækronemønstre og træernes former og skygger.”


Foto: Anne Prytz Schaldemose

Samarbejdet med kunstfotografen bliver både en dokumentation af havernes revitalisering og en del af hospitalets kunststrategi, der sætter fokus på kunstens rolle i helingen. Som en ekstra dimension, der skal gøre et besøg på hospitalet til en bedre oplevelse. Hospitalsdirektør Anne Jastrup ser frem til at følge havernes genetablering:

”Haverne og kunsten har altid spillet en særlig rolle her på Bispebjerg. Da hospitalet blev grundlagt i 1913, var de et vigtigt element i den helende arkitektur, der skulle give patienterne bedre vilkår for behandlingen. Så vi fører på sin vis traditionen videre. Med dette projekt kan elementerne gå op i en højere enhed til glæde og gavn for mange mennesker - og det er helt i stedets ånd,” konstaterer hun.

Haverne ind til patienterne

På Bispebjerg bliver der frem mod 2024 bygget et stort nyt akuthospital. Nybyggeriet vil rumme ca. 535 ensengsstuer med eget bad og toilet. Alle stuer får udsigt til grønne arealer og haver. Men det er ikke nok, mener projektleder Hilde Schroll Jespersen fra Nyt Hospital Bispebjerg:

”Forskningen viser, at udsigt til grønne områder har en helende effekt på patienterne. Så hvis vi nu trækker vores haver helt ind på sengeafdelingerne fx i form af udsmykning på væggene, kan vi skabe endnu bedre betingelser for de svageste patienter, der måske ikke kan rejse sig fra sengen eller komme ud i haverne. Derfor har vi indledt dette samarbejde for at få en superdygtig fotograf med fra starten, der kan være med til at udtænke et godt koncept,” siger hun.


Anne Prytz Schaldemose (tv) og projektleder Hilde Schroll Jespersen (th) i en af de fredede patienthaver på Bispebjerg Hospital. Foto: Louise Bendixen

Give følelsen videre

Anne Prytz Schaldemose er en erfaren fotograf med mange projekter på CV’et. Hun har blandt andet fotograferet flere bøger om byer og steder og har ideudviklet og udsmykket metrostationen ved Forum med horisonter fra Vadehavet. Hun er meget begejstret for udsigten til at skulle følge projektet på Bispebjerg, og det er særligt meningsfuldt at kunne give noget videre til patienter og pårørende:

”Tanken om at give synet og særligt følelsen af haverne videre til patienterne, gør mig meget glad for denne opgave,” slutter hun.


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor