Ny cykelsti hjælper børnene sikkert på vej

Den nye cykelsti på Bispebjerg Bakke er en vigtig brik i forbedringen af trafikforholdene til og fra Bispebjerg Hospital. Særligt børneinstitutionerne langs vejen nyder godt af den ekstra trafiksikkerhed. Næste etape er en venstresvingsbane på Tagensvej.

"Vi vil gerne opmuntre de små børn til at cykle, så derfor er det trygt, at der er kommet en ny cykelsti," siger Tina Brandt, der er leder af Børnehuset Hurlumhej på Bispebjerg Bakke. Foto: Louise Bendixen


I 2023, når det nye Akuthus står færdigt, vil en stor del af trafikken til og fra Bispebjerg Hospital foregå via Bispebjerg Bakke. Derfor er Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg allerede nu i gang med at forbedre trafikforholdene og ikke mindst sikkerheden på strækningen.

”Vi har skabt et bedre trafikflow, hvor cyklister, bilister og fodgængere i højere grad bliver skilt fra hinanden. På den måde bliver det sikrere for alle at færdes på vejen ind til hospitalet,” fortæller projektmedarbejder Troels Harry fra Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg.

Vildt glad for cykelstierne

Der ligger flere børneinstitutioner på Bispebjerg Bakke. Før i tiden har det været en udfordring at komme sikkert i børnehave på grund de svære trafikforhold med cyklister på kørebanen og dårligt udsyn. Dette er nu fortid, og det glæder Tina Brandt, der er leder af Børnehuset Hurlumhej. I en mail til hospitalet skriver hun:

"Personligt er jeg vildt glad for cykelstierne, som jeg bruger dagligt," og hun tilføjer: 
 "Jeg vil også rose det udførende personale for at have været SÅ søde og imødekommende. Altid mødt os med godt humør, tålmodighed og hjælpsomhed overfor børn, forældre og personale. Det har gjort en stor forskel i en, til tider, frustrerende periode. Jeg håber de får en kæmpe anerkendelse og god julegave."


Hør Tina fortælle om, hvordan den nye cykelsti gør en stor forskel for børnene:

Tagensvej bliver næste skridt

Næste skridt i at forbedre trafikken ind til hospitalet bliver at anlægge en venstresvingsbane på Tagensvej til de bilister, der kommer nordfra og skal ind på Bispebjerg Bakke. Arbejdet med venstresvingsbanen går i gang på den anden side af nytår.
Redaktør