Ny Psykiatri fjerner tabu om elektrochok

Ved at placere klinikken for elektrochok-behandling (ECT) helt fremme ved hovedindgangen i Ny Psykiatri Bispebjerg ønsker Region Hovedstadens Psykiatri at mindske det tabu, som omkranser behandlingsformen.

Patienter, der kommer for at blive behandlet med elektrochok (ECT), behøver om få år kun at gå et par skridt til højre for receptionen. Når Ny Psykiatri Bispebjerg slår dørene op i 2022, vil de nemlig finde ECT-klinikken helt fremme i hovedbygningen. Den synlige placering i front er et meget bevidst valg og skal gøre op med et tabu, som længe har fulgt behandlingsformen.

Behandling med fordomme

"Der er mange misforståelser og fordomme knyttet til ECT," fortæller Martin Balslev Jørgensen, professor, overlæge og ECT-ansvarlig på Rigshospitalet.

"Når jeg fortæller, at det er dét, jeg arbejder med, reagerer mange ved at sige: ’Bruger I stadig det? Lige som i Gøgereden?’ ECT er derfor heller ikke noget, man som patient taler højt om. Psykisk sygdom er stadig tabubelagt, og især ECT som behandlingsform er noget, der kan virke meget stigmatiserende for dem, der modtager den," siger han.

Netop dét skal placeringen og udformningen af den kommende klinik være med til at ændre.

ECT-klinikken placeres i hovedbygningen lige ved siden af receptionen i det 22.500 kvm. store psykiatriske center, der er en del af Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg.
Illustration: Friis & Moltke og PLH Arkitekter.


ECT, der står for "Electro Convulsive Therapy", blev opfundet i 1930’erne og er blevet udviklet som behandlingsform i de seneste mange år. Den gives i langt de fleste tilfælde som behandling til mennesker med en svær depression, hvor medicin og terapi ikke har den ønskede effekt.

Selve behandlingen tager ganske kort tid. Patienten bedøves og gives et muskelafslappende middel, elektroder placeres på hovedet, hvorefter der afgives en svag elektrisk strøm i få sekunder. Effekten indtræder hurtigt og gør behandlingen til den mest effektive hos patienter, som ikke responderer på hverken medicin eller terapi. De fleste får tre behandlinger om ugen, i alt otte til tolv behandlinger.

Behandling skal kunne sammenlignes med fysioterapi

Maria Brammer Boldt er en del af projektledelsen for Ny Psykiatri Bispebjerg og facilitator for den arbejdsgruppe, der har givet arkitekterne input til ECT-klinikkens placering i Ny Psykiatri Bispebjerg. Arbejdsgruppen består overvejende af læger og sygeplejersker, der arbejder med ECT til daglig på Herlev og Gentofte Hospital, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital og på Rigshospitalet.

"Vi ønsker at sende et signal til omverdenen om, at ECT er en løsning, man ikke behøver at skamme sig over. Det skal være på niveau med at gå til fysioterapeut eller tandlæge, og klinikken må derfor gerne få en fremtrædende og attraktiv placering," siger Maria Brammer Boldt.

"Udover at sende et signal til omverdenen om, at ECT er en løsning, man ikke behøver at skamme sig over, understøtter placeringen af klinikken samtidig arbejdsgangen for et optimalt behandlingsflow," fortæller projektleder Maria Brammer Boldt.
Foto: Karen Grønkjær Kjeldsen

De fysiske rammer skaber tryghed og ro

Samtidig har arbejdsgruppen gennem videndeling og dialog lagt store kræfter i at sikre, at klinikkens fysiske rammer skaber den tryghed og ro, som er afgørende for patienterne.

"Vi har arbejdet meget med lokalernes placering i klinikken. For eksempel ligger venteværelset med udsigt til et af de grønne områder, og placeringen af lokalerne understøtter arbejdsgangen for et optimalt behandlingsflow," fortæller Maria Brammer Boldt.

Martin Balslev Jørgensen, som også er en del af arbejdsgruppen, supplerer:
"Det er et meget stort fremskridt, at patienterne i den nye klinik ikke skal køres ad snørklede veje fra omklædningen hen til rummet, hvor selve behandlingen finder sted. Og at transporten af patienter fra især de lukkede afdelinger ikke er for lang, men kan foretages diskret og ligetil."

Arbejdet med ECT-klinikken fortsætter og skal i en kommende fase blandt andet beskæftige sig med rolige sanseindtryk i indretningen. Byggeriet af Ny Psykiatri Bispebjerg er projekteret til at gå i gang i 2018 og forventes at stå færdigt i 2022.

Redaktør