En stor del af skaderne er fugtskader fra overfladevand, som projektleder Howard Jack Riley her viser.  Renoveringen udføres i første omgang udefra for at lukke af for utætheder. Foto: Karen Grønkjær Kjeldsen.

Nu begynder renoveringen af tunnellerne

​I denne uge går entreprenørfirmaet Zacho-Lind A/S i gang med at renovere de over 100 år gamle tunneller på Bispebjerg Hospital. De foreløbige prøver viser, at selve betonen er i overraskende god stand på trods af sin høje alder.

​Selvom det er tunnellerne under jorden, der nu skal renoveres, vil håndværkerne i første omgang være synlige på gadeniveau.

"Vi starter med at reparere tunnellerne udefra og på den måde få lukket af for utætheder. Når vi har kontrolleret, at reparationen og fugtisoleringen er vandtæt, begynder vi den indvendige reparation af tunnellerne,” fortæller Søren Rückmann, projektleder hos entreprenørfirmaet Zacho-Lind A/S, som har over 40 års erfaring i fugtsikring og renovering af underjordiske bygningsværker.

En prøve viser, at betonen i tunnelsystemet under Bispebjerg Hospital er i overraskende god stand i forhold til sin høje alder. Fokus skal i stedet rettes mod utætheder der, hvor betonelementerne er sat sammen, i overgangene mellem tunnelvæg og -loft.

Fotokredit Københavns Museum_År 1910_Tunnel mellem pavillon 4 og 6.jpg

"De har gjort det godt under de forhold, de havde," siger projektleder Howard Jack Riley med henblik på betonen, der er i overraskende god stand i forhold til sin høje levetid. Her ses en murer i tunnelen mellem pavillon 4 og 6, mens arbejdet stod på i 1910. Foto: Københavns Museum.

”Vores prøve viser en beton, der er væsentlig bedre end det 100 år gamle beton, man ellers ser. Det er specielt valget af granitsten i betonen, der gør en forskel,” siger Søren Rückmann, der gætter på, at der blev lagt mere energi i at gøre det ordentligt dengang, fordi byggeriet af Bispebjerg Hospital var et prestigeprojekt.

Der er identificeret 15 steder, hvor tunnelsystemet trænger til en kærlig hånd. Men omfanget kan først afdækkes, når håndværkerne graver ned udefra.

Stor tak til hjælpsomt personale

Tunnellerne under Bispebjerg Hospital har stadig den samme funktion, som da de blev bygget for over 100 år siden. Hver dag fragtes adskillige madvogne, varebure og senge med patienter fra den ene bygning til den anden på kryds og tværs af det flere kilometer lange system.

Men trykket fra hestevogne er byttet ud med vægten fra tonstunge lastbiler, og lofter og vægge viser flere steder fugtskader efter mange års regnskyl. Derfor har Regionsrådet i Region Hovedstaden bevilget cirka 10 millioner kroner til renovering af de vigtige tunneller.

”Vi kommer til at spærre veje af og larme i de næste mange måneder,” siger Howard Jack Riley, projektleder hos Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg.

Som ansvarlig for renoveringsprojektet har han brugt en hel del tid på at koordinere med hospitalets forskellige afdelinger, så arbejdet forstyrrer personale og patienter på hospitalet mindst muligt. Her har han mødt nogle meget fleksible og omstillingsparate medarbejdere.

”Jeg skylder en stor tak til oversygeplejersker, afdelingssygeplejersker og overlæger, som har været yderst forstående, og som har bidraget positivt til, at den her proces kan lade sig gøre,” siger Howard Jack Riley, der glæder sig over, at renoveringsarbejdet nu er i gang.

Redaktør