​For mange af de kommende medarbejdere i Laboratorie- og Logistikbygningen var rejsegildet første anledning til at se bygningen, som normalt er skjult under byggepladsoverdækningen. Foto: Byggeriets Billedbank.

En bygning er rejst under kæmpeteltet

​Det sidste betonelement er lagt på Laboratorie- og Logistikbygningen, og det blev markeret med et rejsegilde under byens største ”festtelt”. Mange kommende medarbejdere i bygningen mødte op for at få et kig på deres kommende arbejdsplads, som vokser frem under byggepladsoverdækningen. 

Blæsten ruskede lidt i den hvide teltdug som i anledning af rejsegildet for første gang blev åbnet for de kommende beboere i Laboratorie- og Logistikbygningen. Og bygningen tog imod med flag, søjler og en bred trappe, der fører op gennem de fire etager.

"Selvom betonen er på plads, er der et stykke vej, til vi er færdige. Om et års tid er det en færdig bygning, som vi står her og fejrer. Men i dag skal vi først og fremmest sige tak til håndværkerne, der har gjort en kæmpe indsats for at bygge råhuset her, som skal blive til Laboratorie- og Logistikbygningen," sagde seniorprojektleder Ronan O' Reilly fra Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg i sin tale.

”Det er en ekstremt kompleks bygning, som har krævet en kæmpe indsats fra jer, der har formgivet den, fra jer, der skal bruge den fremover, og fra jer, der bygger den nu,” sagde seniorprojektleder Ronan O’Reilly i sin tale. Foto: Byggeriets Billedbank.

Forskning får fælles faciliteter

Til rejsegildet var en pølsevogn blevet hejst op på terrassen på 2. sal, hvor der i fremtiden vil være fælles forskningsfaciliteter for hospital og psykiatri. I dag sidder forskerne lokalt på de forskellige afdelinger, men i den nye Laboratorie- og Logistikbygning får de mulighed for at booke sig ind i laboratorier til fælles brug og på den måde opnå en større videndeling, ligesom der er synergi i at kunne deles om udstyret.

Direktøren for Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, Anne Jastrup, kom i sin tale netop ind på forskningen:

"Laboratorie- og Logistikbygningen skal virkeliggøre vores strategi om at lave patientnær forskning. Vores ambition er, at husets muligheder og faciliteter gør det nemmere at håndtere for eksempel specialprøver og andre analyser under eget tag, og dermed også giver forskerne bedre arbejdsbetingelser. I sidste ende til gavn for patienterne," sagde Anne Jastrup.

Hospitalsdirektør Anne Jastrup fra Bispebjerg og Frederiksberg Hospital talte om, at den nye bygning skal være med til at virkeliggøre visionen om patientnær forskning. Foto: Byggeriets Billedbank.

Hun trak desuden paralleller til hospitalets historie:

"Da Bispebjerg Hospital blev opført for over 100 år siden, byggede man som det første forsyningsbygningerne. Herfra skulle det nye hospital forsynes med varme, elektricitet og mad. Til Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg starter vi tilsvarende med Laboratorie- og Logistikbygningen som et bankende hjerte, der skal holde hospitalet forsynet med alt fra vareleverancer til forskningsresultater og blodprøvesvar."

Bygning til blodprøver og logistik

At blodprøverne kommer til at fylde meget i huset var markeret med en kuglepen formet som en kanyle, som gæsterne til rejsegildet fik med sig hjem. Klinisk Biokemisk Afdeling, som skal bo på første sal i bygningen kommer årligt til at behandle 9 mio. blodprøvesvar. Afdelingsledelsen ved Helle Brunsgaard Larsen, Jan Fahrenkrug og Lise Bødker glæder sig til de nye rammer:

"I Laboratorie- og Logistikbygningen får vi endnu bedre muligheder for at opbygge et fremtidssikret, automatiseret laboratorium, som kan give patienterne lynhurtige svar på deres blodprøver," siger de samstemmende.

Ledelsen i Klinisk Biokemisk Afdeling glæder sig til deres fremtidige arbejdsplads i Laboratorie- og Logistikbygningen. Foto: Byggeriets Billedbank.

I bygningens nederste etager skal der være varemodtagelse og logistik. Alle varer til hospitalet vil i fremtiden blive leveret hertil. Den store kælder fungerer som lager og har forbindelse vil tunnelsystemet ud til hospitalets afdelinger.

"Det er en ekstremt kompleks bygning, som har krævet en kæmpe indsats fra jer, der har formgivet den, fra jer, der skal bruge den fremover, og fra jer, der bygger den nu. Jeg glæder mig til samarbejdet det sidste stykke mod målet," sluttede seniorprojektleder Ronan O' Reilly sin tale.

Redaktør