Nye vejnavne på Bispebjerg Hospital

​For at gøre det lettere at finde rundt skal vejene på Bispebjerg Hospital have nye navne efter de funktioner, der ligger på vejene. I fremtiden skal vi blandt andet finde rundt på Klamydiavej og Alzheimers Allé. De nye navne træder i kraft 1. april næste år.

​Det skal være nemmere at finde vej på Bispebjerg Hospital. Hver indgang skal have en adresse, der kan indtastes i en GPS, og det kan man ikke i dag, hvor det hele hedder Bispebjerg Bakke 23, indgang XX. Vejene på hospitalet skal derfor have nye navne, der skal gøre det lettere at finde frem. Og hvad kunne være lettere end at give vejene navn efter de funktioner, de huser?

​Hospitalet er i samarbejde med Vejnavnenævnet i Københavns Kommune kommet frem til seks nye vejnavne, som skal gøre det lettere at finde vej.

​​Hospitalsvej og Psykiatrivej

Når man kommer gennem porten til Bispebjerg Hospital, vil man fra 1. april næste år stå på Hospitalsvej (i dag 1. Tværvej). Her finder man administrationen, CIMT (it-afdelingen), og følger man den rundt i svinget kommer gartnerne og telefonhuset. Når vejen kommer til Børne- og Ungdoms Psykiatrisk Center, ændrer den navn til Psykiatrivej resten af stykket op til Tuborgvej. Når det nye hospital og psykiatri er bygget, vil vejen blive lukket for gennemkørsel, så Hospitalsvej og Psykiatrivej er to separate veje.

​Lindring og Alzheimer

På 2. Tværvej finder man bl.a. Palliativ Afdeling, hvor terminalt syge patienter er indlagt. Denne vej skal fremover hedde Lindringsvej.

3. Tværvej går på tværs af området og huser bl.a. Geriatrisk Afdeling, som behandler ældres sygdomme. Den skal derfor hedde Alzheimers Allé.

​Mange søger efter Klinik for Kønssygdomme

På 4. Tværvej ligger indgangen til Klinik for Kønssygdomme, som mange ambulante patienter søger efter. Derfor får 4. Tværvej navnet Klamydiavej.
 
”Vi er blevet enige med Københavns Kommunes Vejnavnenævn om, at det er på tide at gøre op med tabuet omkring kønssygdomme. Så derfor sætter vi nu Klamydia på vejskiltene for at gøre det lettere at finde klinikken,” forklarer sekretariatschef Mette Christensen fra direktionssekretariatet på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital.

Akutvej til Akuthuset

Endelig får 5. Tværvej navnet Akutvej, da indgangen til det kommende Akuthus vil ligge her, og da det er ad den vej ambulancer i dag ankommer til Akutmodtagelsen.

Østre og Vestre Længdevej beholder deres navne i respekt for fredningen og for arkitekten Martin Nyrop, der navngav dem i sin tid.

De nye vejnavne træder i kraft den 1. april 2017.

Redaktør