Tre hold fortsætter i kampen om Ny Psykiatri Bispebjerg

​Ny Psykiatri Bispebjerg har fået tre vindere af projektkonkurrencens første fase: Friis & Moltke og PLH Arkitekter, VK Studio og Mikkelsen Arkitekter samt Henning Larsen Architects og Alex Poulsen Arkitekter. Trods et stramt konkurrenceoplæg er det tre meget forskellige forslag, der fortsætter i konkurrencen.

​For første gang er der kommet billeder på, hvordan Ny Psykiatri Bispebjerg kan komme til at se ud. Henholdsvis en stringent rytme af u-formede bygninger, to terrasserede bygningsklynger og to markante, rektangulære bygningskroppe udgør de tre forslag, der er valgt ud af fem til at fortsætte i projektkonkurrencen. I spidsen for de tre teams står Friis & Moltke og PLH Arkitekter, VK Studio og Mikkelsen Arkitekter samt Henning Larsen Architects og Alex Poulsen Arkitekter.

Forslaget fra Friis & Moltke og PLH Arkitekter placerer hvert sengeafsnit om et indre haverum, der er nuanceret udformet og har potentiale til brug på forskellig vis.

”I dommerkomitéen har vi vurderet, at forslagene glimrende belyser den stillede opgave. Det er meget forskellige forslag, som på trods af de store bindinger i konkurrenceprogrammet, har formået hver især at fremstå som vigtige bidrag til konkurrencen,” siger formand for dommerkomitéen regionsrådsmedlem Lars Gaardhøj (S).

Samler Psykiatrisk Center København

Projekterne har taget udgangspunkt i de værdier, som Psykiatrisk Center København har udarbejdet i en vision for psykiatrien, om åbenhed, tilgængelighed og valgmuligheder. Det handler blandt andet om, at arkitekturen og indretningen skal understøtte effektive arbejdsgange, så Psykiatrisk Center København kan tilbyde sammenhængende patientforløb med høj kvalitet og tiltrække de bedste medarbejdere.

”Jeg glæder mig over, at vi nu får samlet den psykiatriske behandling i København på samme adresse. Det giver langt bedre vilkår for både patienter og medarbejdere. Det er også spændende at se de nye muligheder for indbydende gårdrum, som vi kommer til at tilbyde patienterne,” konstaterer direktør Martin Lund fra Region Hovedstadens Psykiatri.

Forslaget fra Henning Larsen Architects og Alex Poulsen Arkitekter byder på en spændende taghave, med adgang fra de enkelte sengeafsnit.​

Svære dilemmaer

Indbygget i projektkonkurrencen var en række dilemmaer, som holdene har skullet arbejde med for eksempel ønsket om at placere flest mulige sengestuer i stueplan med direkte adgang til haverum versus byggegrundens areal, der nødvendiggør bebyggelse i flere etager.

”Vi skal bygge på et meget begrænset byggefelt, og det har tvunget nogen forslag til forcerede og anstrengte løsninger. Men det er også netop i disse benspænd, at de bedste projekter har fundet deres originale løsning på de funktionelle forhold i samspil med et overbevisende arkitektonisk udtryk,” fortæller Lars Gaardhøj (S).

​​Overbevisende løsninger

Dommerkomitéen har vurderet de indkomne fem projektforslag i perioden januar til marts 2015 og valgt de tre konkurrencedeltagere, der går videre til konkurrencens fase 2, udbud med forhandling. De tre forslag repræsenterer overbevisende løsninger, der er tilpas robuste til en videre bearbejdning.

I forhandlingsforløbet vil der ske en viderebearbejdning af de udvalgte forslag på grundlag af dommerkomitéens bemærkninger. Formålet er, at der kan udpeges et vinderprojekt, hvor det vindende team skal stå for projekteringen af Ny Psykiatri Bispebjerg.

Forslaget fra VK Studio og Mikkelsen Arkitekter danner et tæt funktionelt byggeri, der udfolder sig i det indre med overraskende differentierede store hængende haver.​

På​ vej mod én vinder

En grundig dommerbetænkning gennemgår styrker og svagheder i de tre forslag og vil danne grundlag for holdenes videre arbejde med de tre vinderforslag. Heri fremhæves forslaget fra Friis & Moltke og PLH Arkitekter for at være roligt og velplaceret med en overskuelig indre funktionel disponering. Forslaget fra VK Studio og Mikkelsen Arkitekter har imponeret med rumligt meget afvekslende sengeafsnit. Mens Henning Larsen- og Alex Poulsen Arkitekters forslag ses som et meget enkelt og rationelt forslag, der har store driftsfordele samt fine relationer for patienter og personale. Den endelige vinder bliver valgt i starten af 2016.

Redaktør