Nedrivning af bygning 13 koster parkeringspladser

​Bygningerne op mod Tuborgvej, som indtil for nylig har rummet psykiatriske funktioner, skal rives ned hen over sommeren og efteråret. Nedrivningen betyder, at parkeringspladserne ved bygning 13 bliver inddraget.

Bygningerne 13, 14, 47, 48 og 49 på Bispebjerg Hospital skal rives ned for at gøre plads til det kommende Akuthus. Parkeringspladserne foran bygning 13 bliver lukket. Foto: Dragør Luftfoto

For at gøre plads til byggeriet af det kommende Akuthus, skal bygning 13, 14, 47, 48 og 49 på Bispebjerg Hospital nu rives ned. Fra starten af uge 16 bliver der sat hegn om bygningerne, og parkeringspladserne ved bygning 13 bliver inddraget. Nedrivningen sker fra perioden maj til oktober 2015. Bygningerne er tømt, og alle afdelinger er flyttet.​

En historisk bygning til psykiatrien

Bygning 13 har en lang historie bag sig. Psykiatrisk Afdeling E (I dag Psykiatrisk Center Bispebjerg) blev åbnet den 25. juli 1938. Afdelingen var i starten indrettet med en kvinde- og mandeetage og egen modtagelse. Med årene er afdelingen vokset, og strukturændringer har betydet, at Psykiatrisk Center Bispebjerg har bredt sig til flere bygninger på området.


De afdelinger, der indtil for nylig havde hjemme i bygning 13, er i dag flyttet midlertidigt til Gentofte Hospital. Når byggeriet af Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg står færdigt omkring 2025, vil psykiatrien få nye, optimale rammer på Bispebjerg. ​

Overordnet plan for nedrivningen:

  • Fra starten af uge 16 bliver der sat hegn op om bygningerne. I den forbindelse kan der forekomme støj og rystelser.
  • Nedrivningen begynder fra midten af maj.
  • Bygning 13 skal saneres indvendigt, før den bliver revet ned. Bygningen bliver lukket helt tæt, og miljøskadeligt materiale bliver fjernet og kørt væk.
  • Lastbilkørsel til og fra pladsen foregår via en nyetableret midlertidig overkørsel direkte ud på Tuborgvej. Det betyder, at hjertestien bagom bygningerne bliver lukket for gående.
  • Når nedrivningen er overstået, vil hegnet blive fjernet, så området kan benyttes, indtil byggeriet af Akuthuset begynder ca. medio 2018.
  • Byggepladshegnet kommer til at inddrage alle parkeringspladser foran bygning 13.

 

Har I spørgsmål undervejs i processen, kan I rette dem til projektleder Urd Nørgård-Nielsen, tlf. 29 38 16 68 eller urd.noergaard-nielsen@regionh.dk.

 


Redaktør