Bygning 15 rives ned

​Den lave bygning mellem Lersø Komplekset, Vuggestuen Væksthuset og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center bliver revet ned i løbet af de kommende måneder.

​For at gøre plads til byggeriet af Ny Psykiatri Bispebjerg, skal bygning 15 på Bispebjerg Hospital rives ned. Det sker fra perioden marts til oktober 2015. Bygningen er tømt, og alle afdelinger er flyttet. Nedrivningen vil i hovedtræk foregå som følger:

  • Fra slutningen af februar til midten af marts bliver der sat et 2,5 meter højt hegn op om bygningen. I den forbindelse vil der være lidt støj og rystelser fra en kranbil.
  • Fra midten af marts til midten af juli sker indvendig sanering af bygningen. Den bliver lukket helt tæt, og miljøskadeligt materiale bliver fjernet. Der vil være lastbiler, som kører byggeaffald væk. De holder inde på byggepladsen

Den røde, stiplede linje på tegningen viser hegnet om bygning 15, og de røde streger hvordan lastbilerne vil køre.

  • Ca. fra juli til oktober bliver bygningen revet ned. Dette vil være den mest støjende periode. Men bygningen er af lette materialer (ikke beton), så støjen er trods alt begrænset.
  • Kælderen bevares, da den muligvis kan genbruges. Hegnet bliver stående indtil byggestart i sommeren 2018.
  • ​Hegnet kommer til at inddrage rækken af parkeringspladser på Ringvejen hen mod bygning 15. Når nedrivningen er gennemført, vil hegnet blive trukket tilbage, så pladserne igen bliver tilgængelige.

Projektleder Mogens Hedegaard Andersen er ansvarlig for nedrivningen af bygning 15. Foto: Karen Grønkjær.

Redaktør