Nyt Hospital Bispebjerg nytænker overgang fra hospital til eget hjem

20 fagfolk, fra Frederiksberg Kommune, Københavns Kommune og Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler, deltog en torsdag eftermiddag i maj i en workshop om det fremtidige hospitals såkaldte exit zone. Det skal være let at finde ud, komme hjem og fortsætte den rette behandling.
Hvordan sikrer man, at patienter kommer godt hjem efter en indlæggelse og fortsætter den rette behandling? Det var emnet for en workshop for 20 fagfolk fra hospital og kommuner, der var indbudt for at planlægge det fremtidige hospitals exit zone.

"Der bliver generelt tænkt mange tanker om indlæggelse og behandlingsforløb, men knapt så mange om udskrivelse og afgang fra hospitalet. Og det er jo lige så vigtigt at sikre, at​ borgeren kommer godt hjem og fortsætter den rette behandling efter indlæggelsen. Så hvordan siger vi bedst farvel, når en borger tager af sted fra hospitalet?"

Claes Brylle Hallqvist, vicedirektør for Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg, ​indledte workshoppen med at sætte rammerne for dagens tema. Vicedirektøren havde i dagens anledning erstattet sin PowerPoint-præsentation med ét enkelt kort over det fremtidige hospitalsområde. Her udpejede han den planlagte plads for ankomst og afgang:

"Forestil jer, at forpladsen hér bliver hospitalets ’under uret’: et sted, der er let at finde, hvor der altid er liv, og som rummer de funktioner, der er relevante i forbindelse med overgangen fra hospitalet til eget hjem."

Keep it simple

Efter velkomsten blev deltagerne inddelt i fire grupper, sammensat af medarbejdere fra både kommuner og hospitaler. Gennem flere diskussionsrunder med forskellige temaer, arbejdede grupperne på at udvikle idéer til borgerens exit fra det nye hospital.

"Hvad er vigtigt i samarbejdet mellem hospital og kommune? Hvad virker i dag, som vi gerne vil have mere af? Hvad virker ikke i dag, og hvordan ændrer vi det?" Det var nogle af de spørgsmål deltagerne skulle finde svar på. Foto: Maja Sofie Voss-Knude.
I en pause fortalte Heidi Stuhaug, leder af hjemmesygeplejen i Frederiksberg Kommune, om sine forventninger til eftermiddagens dialog:
​"Workshoppen på tværs er et virkelig godt initiativ. Der kan være så mange forskellige instanser og teams omkring en borger, at borgeren mister overblikket over, hvem der gør hvad. Og jeg synes, det er vigtigt, at overgangen fra ét sted til et andet hænger sammen og giver mening for borgeren. ’Følge-hjem-team’, ’ringe-hjem-team’, ’følge-op-team’… Vi må tage borgerens briller på og passe på med at gøre det hele for kompliceret. Keep it simple: én indgang, ét sprog og ét sæt regler."

Dialog på tværs"

Hvad hvis kommunen kunne være til stede på hospitalet helt fra borgerens ankomst, så borgeren havde mulighed for at få svar på praktiske spørgsmål om sin hjemkomst og tiden efter indlæggelsen. Og kunne man etablere et apotek på hospitalet, hvor borgeren kunne hente sin medicin på vej hjem fra hospitalet?" Sådan lød nogle pointer fra eftermiddagens debat.


Med borgerens briller på næsen og en planche på bordet blev der udviklet idéer på tværs af faggrænser. Foto: Maja Sofie Voss-Knude.

Stående og siddende, udstyret med sprittuscher og papkort, genererede de fire grupper mange idéer med ​​potentiale. Luften summede af engagement, og lysten til at gøre en forskel for borgeren var tydelig.

"Der er et fælles ønske fra begge sider om at have et tættere samarbejde, og det er fantasti​sk at byggeorganisationen, allerede i planlægningsfasen, indtænker og aktivt tager initiativ til dialog på tværs," sagde Heidi Stuhaug begejstret efter dagens workshop.

Ny fremtid

Medarbejdere f​ra begge kommuner og hospitaler kom på banen med idéer og tanker. Jens Egsgaard, sundhedschef i Københavns Kommune, så workshoppen som første skridt i en udviklingsproces:

"Vores teknologiske muligheder udvikler sig hele tiden og gør det muligt at nedsætte den tid, borgeren skal befinde sig fysisk på hospitalet. Jeg forestiller mig, at en diabetikers ambulante besøg i fremtiden vil kunne suppleres med selvmonitorering på en app, så borgeren slipper for en del transport og ventetid. Samtidig vil det samlede sundhedsvæsen spare ressourcer, som vil kunne anvendes på borgere med større behov. Men teknologien udvikler sig så hurtigt, at der sikkert er endnu flere digitale muligheder, når hospitalet står klar i 2025."

Pointerne fra workshoppen bliver taget med i den videre planlægning af Nyt Hospital Bispebjergs exit zone.

​​Det er tydeligt, at der er et rigtigt stort engagement og et ønske om at tage borgerens perspektiv, og jeg synes at workshoppen har givet rigtig mange gode idéer til, hvordan vi skal planlægge det nye hospital, så både rammer og indhold spiller sammen omkring borgeren," konstaterede Claes Brylle Hallqvist efter en udbytterig eftermiddag.​​​​​​​​​​​​

Redaktør