Nu falder løvet på Bispebjerg

I uge 43 begynder arbejdet med at fælde nogle af de træer, der skal vige pladsen for byggeriet af Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. Ud over byggeri spiller flagermus og trafiksikkerhed en vigtig rolle i fældningen.
Nu sker det uundgåelige. Nogle af Bispebjerg Hospitals mange træer må lade livet, inden vinteren sætter ind. Fra mandag d. 20. oktober bliver der fjernet træer tre steder på hospitalsområdet: I parken ved siden af bygning 11, hvor den kommende Laboratorie- og Logistikbygning skal ligge, på græsset bag bygning 7, hvor der skal laves fælles byggeplads, samt ved den nye indkørsel fra Bispebjerg Bakke.


Der skal fældes træer i parken ved siden af bygning 11, på græsset bag bygning 7 og ved den nye indkørsel til hospitalet via Østre Længdevej. Foto: Dragør Luftfoto.

Områdets mange træer er tidligere blevet kortlagt med GPS-koordinater, og træerne er vurderet i forhold til bevaringsværdighed. Byggeorganisationen har på baggrund af denne kortlægning besluttet, hvilke træer, det er absolut nødvendigt at fjerne for at gøre plads for byggeriet.

Ingen flagermus i træerne

Byggeriet af Laboratorie- og Logistikbygningen går først i gang i midten af 2015, men allerede nu fjerner byggeorganisationen træerne i parken ved siden af bygning 11. Det sker for at sikre, at træerne er væk, inden eventuelle flagermus flytter ind for at overvintre i trækronerne.

”Der er i øjeblikket ikke nogen ynglekolonier af flagermus i de træer, der skal fældes. Det har vi haft eksperter til at undersøge. Men nu fælder vi alligevel træerne som en ekstra sikkerhedsforanstaltning, hvis der skulle være enkelte derude. Træer, som kan huse flagermus, må nemlig kun fældes i september og oktober, når det er lettest for flagermusene at finde nye hjem,” siger Carsten Nyboe, entreprisechef på Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg.

Øget trafiksikkerhed

Den nye indkørsel til hospitalet via Bispebjerg Bakke er nu blevet åben for offentlig trafik. De to lindetræer, der markerer indkørslen for enden af Østre Længdevej, bliver også fældet, da Københavns Kommune har vurderet, at det er nødvendigt for trafiksikkerheden. Desuden bliver udsynet forbedret, så også sikkerheden for cyklister og gående bliver øget.

De to lindetræer, der markerer den nye indkørsel ved Bispebjerg Bakke, skal også væk af hensyn til trafiksikkerheden. Foto: Louise Bendixen
Redaktør