Hvordan skal din hospitalsoplevelse være i fremtiden?

Hvad er vigtigt, når du ankommer til hospitalet? Hvilke behov har du som patient, når du bliver udskrevet og tager hjem fra hospitalet? Det er et par af de spørgsmål, Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler gerne vil have svar på i forbindelse med byggeriet af Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. En workshop skal samle input og ruste hospitalet til at imødekomme borgernes behov.
Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler vil gerne vide, hvordan bydelens kommende hospital kan give borgerne en god hospitalsoplevelse. Derfor afholder hospitalet en borgerworkshop, hvor deltagerne kan komme med input til, hvordan hospitalet bedst muligt kan byde patienter og pårørende velkommen. Workshoppen med temaet ”Den gode ankomst og den gode exit” afholdes den 24. november kl. 16-18 på Bispebjerg Hospital.

Borgerne er områdets stemme

Byggeorganisationen bag Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg har før inviteret hospitalets naboer til at deltage i brugergrupper og dialogcaféer. Erfaringen er, at dialog med naboer og brugere omkring projektet giver vigtige input både til byggeprocessen og til de mere langsigtede planer i forhold til fremtidens hospital.

”Borgerne er jo områdets stemme og hospitalets kommende patienter og besøgende, så det er vigtigt at få deres synpunkter på banen,” siger Hilde Schroll Jespersen, der er projektleder for brugerinddragelse på Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg, og fortsætter:


”Borgerne oplever byggeriet fra en anden vinkel end hospitalets medarbejdere og byggeriets arkitekter, ingeniører og andre fagspecialister. Og den vinkel er også vigtig for at give et så nuanceret billede som muligt af de udfordringer, vi skal skabe løsninger til i fremtidens hospital.”


Projektleder for brugerinddragelse, Hilde Schroll Jespersen. Foto: Byggeriets Billedbank

Sådan kan du deltage

Er du nabo til Bispebjerg Hospital? Har du din faste gang på hospitalet? Eller synes du generelt, at fremtiden for Bispebjerg Hospital er spændende? Vil du bidrage med ideer til, hvad der skal til for, at du som enten patient eller pårørende oplever at blive ordentlig modtaget på hospitalet? Og hvordan kan hospitalet udskrive og sende dig hjem igen på den bedst mulige måde? Hvis de spørgsmål vækker din interesse, har du nu mulighed for at være med til at sætte rammen for fremtidens hospitalsoplevelse på Bispebjerg.

”Vores ambition er at sammensætte en gruppe på ca. 20 personer, der skal afspejle hospitalets optageområde, så alle, uanset køn, alder, uddannelse og interesser opfordres til at søge,” udtaler Hilde Schroll Jespersen.

Hospitalet vil gerne have input til, hvordan borgerne får den bedste oplevelse, når de ankommer til og forlader hospitalet. Her ses en visualisering af fremtidens ankomstområde på Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. Illustration: BDP.

Sådan ansøger du

Send en mail til hilde.schroll.jespersen@regionh.dk, hvor du kort beskriver dig selv, og hvorfor du ønsker at deltage.

Hospitalet opfordrer alle, uanset køn, alder, uddannelse, interesser til at ansøge.

Sidste frist for at ansøge er fredag den 10. november 2014.


Redaktør