Her er dine muligheder for at give input til byggeprojektet

På en dialogcafé den 2. april sætter Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg fokus på brugerinddragelse. Her kan deltagerne høre om, hvordan byggeorganisationen planlægger at inddrage brugere og borgere i byggeprojektet det kommende år.
Hvordan bliver hospitalet en del af byen?
Hvordan fungerer den gode ankomst til hospitalet? Og hvordan sikrer vi også en god afgangssituation? Det er nogle af de emner, der vil blive taget op på workshops med brugere det kommende år.

Emnerne for brugerinddragelse, hvem der kan deltage, og hvordan deltagerne bliver udvalgt, vil projektleder for brugerinddragelse Hilde Schroll Jespersen fortælle om, på en dialogcafé den 2. april kl. 15.30 til kl. 17.30. Alle med interesse i projektet er meget velkomne. ​

Inddrager når det giver mening

Indtil nu har naboer til hospitalet haft mulighed for at deltage i brugergrupper om bl.a. Haven, Fremtidens Bruger og Bæredygtighed, som i 2011 skulle give input til helhedsplankonkurrencen. Derudover har det primært været hospitalets medarbejdere, som har været inddraget i udviklingen af fremtidens hospital.

"Vi vil rigtig gerne inddrage brugere, hvor det giver mening. I et byggeprojekt er der mange perspektiver og mange bindinger at tage hensyn til, så vi prøver at være meget specifikke omkring, hvad brugerne har viden om, hvad de har indflydelse på, og hvad de ikke har indflydelse på," fortæller Hilde Schroll Jespersen.

Hun tilføjer:
"Nu har vi et emne, der for alvor er relevant og giver mening for vores naboer, nemlig hvordan hospitalet bliver en del af byen. Det glæder jeg mig til at starte en dialog op omkring."

På dialogcaféen bliver de kommende emner for brugerinddragelse præsenteret, og det er også muligt at høre om status for de igangværende delprojekter: Parkeringshuset, Laboratorie- og Logistikbygningen og Akuthuset.​


Projektleder for brugerinddragelse Hilde Schroll Jespersen. Foto: Byggeriets Billedbank.


Redaktør