Godt nyt for motorcyklister

Motorcykler er på Bispebjerg Hospital henvist til parkering i overdækkede cykelskure bag ved bygning 32 ud mod Bispebjerg Bakke, hvorfra der kan være langt til hospitalets afdelinger. Men der er lys forude: I det kommende p-hus bliver der afsat pladser til motorcykler.
En motorcykel kan være en god løsning på parkeringstrængsel på hospitalsområdet. Men den rummer en parkeringsudfordring i sig selv. Motorcykler må parkeres i de overdækkede cykelskure bag bygning 32, og derfra kan der være langt til hospitalets afdelinger.

Det nye p-hus vil have 10 pladser til motorcykler. Foto: Colourbox.
"Jeg vil gerne køre på motorcykel, men jeg gider ikke traske fra bygning 32 til bygning 7 i tunge støvler og lædertøj. Det varer jo ikke så længe, før der kommer problemer med p-pladser til biler. Jeg vil gerne lade bilen stå, men kan ikke cykle – dels fordi jeg har for langt, og dels fordi jeg skal til for mange møder uden for Bispebjerg Hospital," forklarer Henrik Harling, ledende overlæge på Kirurgisk Afdeling.

Motorcykelpladser på vej

Det bliver endnu vanskeligere at finde parkeringspladser på Bispebjerg Hospitals område, end det er i dag, når byggeriet af det nye hospital går i gang i efteråret 2014. Og vicedirektør Claes Brylle Hallqvist fra Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler hilser derfor motorcykler velkomne:

"Jeg synes, at det er en fin idé at køre motorcykel i stedet for bil. Jeg forstår godt, at mange synes, der er for langt til den nuværende motorcykel-parkering. På baggrund af ønsket om kortere afstand, lægger vi 10 motorcykel-p-pladser ind i det nye parkeringshus," siger Claes Brylle Hallqvist.

Plastre på parkeringssåret

Inden byggeriet af det nye parkeringshus ved Tuborgvej går i gang i efteråret 2014, bliver der etableret midlertidige parkeringspladser, hvor bygning 40 lå lige syd for Kapellet, og anlagt en ny, permanent parkeringsplads på de gamle tennisbaner i den sydvestlige ende af hospitalsområdet.
Redaktør