Velbesøgt dialogcafé med konstruktiv parkeringsdebat

Planlægningen af parkering på fremtidens hospital er en balance mellem at etablere nok pladser til at afhjælpe de aktuelle parkeringsproblemer og ikke at etablere flere end højst nødvendigt af hensyn til miljøet, naboerne og økonomien. Det viste en dialogcafé med al tydelighed i starten af december, hvor flere forskellige interesser var repræsenteret.

Dialogcafé om trafik og parkering. Foto: Karen Grønkjær Kjeldsen 

Mange naboer og medarbejdere er bekymrede for, om der bliver etableret nok parkeringspladser til Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. Derfor var trafik og parkering emnet for en velbesøgt dialogcafé i starten af december 2013.

Ikke for mange og ikke for få

Det korte svar på parkeringsbekymringerne er, at byggeprojektet etablerer det antal, som Københavns Kommune kræver og giver lov til. Det er nemlig et spørgsmål om på den ene side at afhjælpe de parkeringsproblemer, som Bispebjerg Hospital og dets naboer i øjeblikket er generet af, og på den anden side skal der ikke bygges flere pladser end højst nødvendigt. Både for at bruge pengene på selve hospitalet og for ikke at gøre det for attraktivt at køre bil.

"Vi følger Københavns Kommunes lokalplan, der sætter både øvre og nedre rammer for antallet af p-pladser. Der ligger både optællinger, analyser og miljøvurdering bag, og derfor er vi meget fortrøstningsfulde over det planlagte antal p-pladser," sagde byggechef Vagn Risby Mortensen fra Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg.

Københavns Kommune uddybede yderligere med, at der kommer en klar trafikstruktur med forbedrede adgangsforhold i forhold til i dag, samt at det samlede antal p-pladser stiger ganske tidligt i processen og afhjælper problemerne, før byggeriet rigtigt går i gang.

Stort og tæt på naboerne

En nabo fra Charlotte Muncks Vej, spurgte til, hvorfor det kommende p-hus ved Vestre Længdevej og Tuborgvej skal være så stort og bygges tæt på naboerne, hvor virkelig generer. Projektgruppen forstår naboernes bekymring og understregede, at man gerne ville grave alle p-pladser ned, men det er meget dyrt at gøre. Byggechefen forklarede:

"Hver gang vi graver en parkeringsplads ned, koster det otte kvm. operationsstue, og de kliniske forhold er vi nødt til at prioritere højt. Et underjordisk p-anlæg er allerede planlagt tæt på den fremtidige hovedindgang."

"Hvad angår placeringen, skal det fremtidige p-hus placeres hensigtsmæssigt i forhold til infrastrukturen. Grunden i det nordvestlige hjørne, hvor der er parkeringsplads nu, er en af de eneste frie grunde og har oven i købet direkte adgang fra Tuborgvej, så vi minimerer trafikken på området," sagde Vagn Risby Mortensen.

Fra biler til offentlig transport

Andre naboer foreslog at minimere antallet af biler ved at indføre en shuttlebus mellem Bispebjerg Station og Emdrup Station til at transportere medarbejdere og besøgende til og fra hospitalet. Denne mulighed er blevet undersøgt og har vist sig meget dyr, hvis hospitalet skal drive den. Tidligere forsøg på bl.a. Rigshospitalet har desuden vist, at en lignende shuttlebus ikke blev benyttet. Derfor er idéen blevet droppet.​

En anden nabo påpegede, at bus 6A og 21 i dag kører til hospitalet og standser tæt på, hvor den kommende hovedindgang vil ligge. Og Rambøll, der fungerer som projektets trafikrådgiver, påpegede, at det kræver en adfærdsændring, at få flere til at bruge offentlig transport.

Netop adfærdsændringer hos medarbejderne, arbejder byggeprojektet også på, fortalte projektleder for kommunikation Karen Grønkjær Kjeldsen:

"Der er det seneste år brugt en del ressourcer på at få medarbejderne på hospitalet til at lade bilen stå derhjemme, blandt andet billig kollektiv transport, kollegakørsel og et mobilt cykelværksted. Alle disse tilbud opfordrer folk til at benytte cyklen og den offentlige transport, og en ny måling viser da også, at det lige så stille hjælper til at ændre adfærden."​

Redaktør