Papirarbejde baner vejen for nyt hospital og psykiatri

Hvor højt må der bygges på Bispebjerg Hospitals område? Må der være detailhandel? Og hvad sker der med den fredede flagermus? De spørgsmål besvarer tre vigtige dokumenter, som nu er i politisk behandling i Københavns Kommune.

"Det er Københavns Kommunes samlede vurdering, at udbygningen af hospitalet kan gennemføres uden uacceptable virkninger på miljøet."

Sådan lyder er konklusionen på den VVM-redegørelse (Vurdering af Virkninger på Miljøet), som Københavns Kommune netop har afsluttet. Redegørelsen har primært fokuseret på gener i forbindelse med støj, støv og trafikafvikling i anlægsfasen, og den lægger op til en række foranstaltninger, som byggeprojektet skal foretage.


Fra lyskryds til flagermus

Blandt andet skal projektet etablere et nyt lyssignal i krydset Vestre Længdevej/Tuborgvej, nye svingbaner i Tagensvej-krydset ind til hospitalet og cykelsti i begge retninger på Bispebjerg Bakke fra Tagensvej til hospitalets hovedport.

"Alt dette skal sikre en god og smidig trafikafvikling, så området også fungerer i den fremtidige situation under og efter byggeriet. Vi er som byggeprojekt såkaldt skadesvolder, og det er derfor også vores opgave at sikre de trafikale forhold ud fra Københavns Kommunes anvisninger," forklarer projektleder Jesper Bladt Jørgensen fra Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg.

VVM-redegørelsen fastslår også, at byggeprojektet skal etablere parkeringspladser til håndværkerne under byggeriet, og at de fredede flagermus, som måske findes på området skal registreres og eventuelt flyttes.

Integration med byen

Redegørelsen er en del af en pakke på tre vigtige dokumenter, som netop har taget første skridt i den politiske proces. Trekløveret består af en lokalplan for Bispebjerg Hospitals område, en VVM-redegørelse og et kommuneplantillæg. Kommunens Teknik- og Miljøudvalg har netop nikket ja til lokalplanen, og den skal hen over sommeren i offentlig høring for til sidst at blive endeligt behandlet i Borgerrepræsentationen i december 2013.

"Vi er rigtig glade for, at vi kommer til at stå med en lokalplan, der giver os mulighed for at bygge fremtidens hospital og psykiatri. Vi har haft en god dialog med kommunens folk i arbejdet med de tre dokumenter. De har været gode til at forstå vores behov og kliniske hensyn," siger Jesper Bladt Jørgensen.

Kommuneplantillægget beskriver nogle ændringer til kommuneplanen. Blandt andet giver det lov til, at der må drives detailhandel på hospitalsområdet i det nordvestlige hjørne i forbindelse med det kommende parkeringshus.

"Detailhandlen skal ses som et af flere elementer i bestræbelserne på at gøre området attraktivt for borgerne og skabe integration med det omgivende byliv," fortæller Jesper Bladt Jørgensen.

Fem byggefelter i lokalplanen

Lokalplanen deler området ind i fem byggefelter og fastslår, hvad der må bygges i de forskellige felter:

Lokalplanforslaget fra Københavns Kommune fastlægger blandt andet, hvilke byggefelter Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg kan bygges på. (Illustration: Københavns Kommune).

1) P-hus og logistik- og laboratoriebygning. Op til 24 meters, men så bygningen skråner ned mod naboerne.

2) Det somatiske hospital. En base på 13 meter med grønne tage og længe-bygninger på op til 30 meter.

3) Psykiatri. Op til 16 meter med grønne gårdrum i stedet for indhegninger.

4) Mulighed for et ekstra p-hus. Op til 20 meter.

5a+b) Tilbygning til den fredede hovedbygning. Skal være symmetrisk, respektere hovedbygningen og forholde sig til facadelinjerne.

"Lokalplanen er rigtig fin, fordi den er meget tro over for vores helhedsplan, der er udarbejdet af det engelske arkitektfirma BDP. Det er meget tydeligt, at lokalplanen afspejler hovedgrebet fra helhedsplanen med idéen om, at den nye somatikbygning anlægges som pavilloner i landskabet med stor respekt for de eksisterende Nyrop-pavilloner. Lokalplanen er et vigtigt skridt, der muliggør byggeriet af et fantastisk nyt hospital og psykiatri," konstaterer projektleder Jesper Bladt Jørgensen.

Redaktør