P-hus konkurrence går om

Det trækker ud et halvt år endnu, før der kommer afklaring på, hvordan det kommende p-hus på Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg vil se ud. Uenighed om tolkningen af konkurrencematerialet betyder, at konkurrencen går om. Den samlede tidsplan for byggeriet på Bispebjerg bliver ikke påvirket.
Det var tre rigtigt gode bud på parkeringshuse til Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg, der blev afleveret, da projektkonkurrencen udløb i oktober. Men nu bliver konkurrencen annulleret, og der går ca. et halvt år, før der kommer billeder af det første nybyggeri i Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. Det kommer ikke til at påvirke den samlede tidsplan for projektet.

​Det nordvestlige hjørne af hospitalsområdet, hvor der i dag er overfladeparkering, skal i fremtiden huse et parkeringshus med plads til ca. 600 biler. Foto: Byggeriets Billedbank.


Flere lyspunkter

"Selvfølgelig havde vi helst havde været fri for at lade konkurrencen gå om. Men når det nu er endt sådan, er der flere lyspunkter. Vi får blandt andet mulighed for, at der kan etableres flere p-pladser i terræn, inden byggeriet sluger nogle p-pladser. Der var lagt luft ind i planerne, så det har ikke nogen betydning for den samlede tidsplan for byggeriet," konstaterer byggechef Vagn Risby Mortensen fra Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg.

Baggrunden er, at en del af konkurrencen var en option på at bygge et p-hus mere, hvis ikke det ønskede antal biler kunne være i ét p-hus. Den option blev tolket forskelligt af de bydende, og derfor var det vanskeligt at bedømme forslagene lige. Som konsekvens af det, har projektgruppen nu valgt at lade konkurrencen gå om.

Kolossalt spændende

"Dybest set mener jeg ikke, at konkurrencematerialet var tvetydigt, men noget er jo blevet misforstået, og det vil vi gøre alt for at undgå i anden omgang," siger Vagn Risby Mortensen

Byggechef Vagn Risby Mortensen. Foto: Byggeriets Billedbank.

og tilføjer, at han håber, at de tre teams vil søge om prækvalifikation igen.

Parkeringsanlægget, som skal ligge i det nordvestlige hjørne af hospitalsområdet mod Tuborgvej skal opføres i totalentreprise, og konkurrencematerialet er i disse dag ved at blive udarbejdet.

"Vi glæder os meget til at udsende konkurrencematerialet, og vi håber, at mange vil søge om prækvalifikation. Det er efter min mening et kolossalt spændende projekt og meget mere end blot et parkeringshus," erklærer Vagn Risby Mortensen.

Godt for infrastrukturen

Den positive side af sagen er, at der, inden byggeriet starter, kan etableres overfladeparkering på området, hvor der i dag er tennisbaner, og som ellers var afsat til det andet p-hus. Desuden skal der etableres et lyskryds på Tuborgvej/Vestre Længdevej inden byggeriet, og det kan nu afvente, at frosten er ude af jorden, hvilket gør den del nemmere.

"Det er godt for infrastrukturen på hospitalsområdet, at vi nu kan nå at etablere overfladeparkering inden byggeriet. Når vi tager fat på p-huset kommer vi til at inddrage godt 100 p-pladser, så det kunne have givet mere parkeringstrængsel, end her i forvejen er," siger byggechefen.
Redaktør