Bygning 40 rives ned i oktober

1. oktober kommer der hegn omkring bygning 40 ved krydset Østre Længdevej/5. Tværvej, og ugen efter starter nedrivningen. Bygningen må vige pladsen for parkeringspladser, der skal etableres, før byggeriet af et nyt p-hus begynder i nordvest-hjørnet af hospitalsområdet.
Den hvide pavillonbygning, der ligger mellem kapellet og bygning 7, må nu lade livet. Nedrivningen af bygningen begynder i starten af oktober og forventes afsluttet senest i midten af december 2013.


Bygning 40 rives ned for at gøre plads til parkeringspladser. Foto: Byggeriets Billedbank.

Risiko for støj og trængsel

Bygning 40 vil blive indhegnet den 1. oktober, og den 7. oktober går nedrivningsarbejdet i gang. Det betyder, at der vil blive inddraget ca. 10 parkeringspladser øst for bygning 40 til containere, og der kan komme støv på biler parkeret i nærheden. Desuden vil der være nedrivningsstøj i tidsrummet kl. 7-18, og der vil være en øget trafik af lastbiler.

"Lastbilchaufførerne har fået at vide, at de altid skal holde tilbage for ambulancer. Derudover vil vi gerne opfordre folk til så vidt muligt at bruge ind- og udkørslen via Bispebjerg Bakke for at forebygge trafik-trængsel i den nordlige del af området," siger projektleder Mikkel Cordtz fra Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg.

Gør plads til parkering

Nedrivningen er det første synlige tegn på området på, at byggeriet af Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg nærmer sig.

"Bygning 40 skal rives ned for at gøre plads til p-pladser, inden vi begynder at bygge et parkeringshus i det nordvestlige hjørne, op mod Tuborgvej. Der kommer vi til at inddrage en stor parkeringsplads, og derfor vil vi først etablere nye p-pladser," forklarer Mikkel Cordtz.

Lad bilen stå

Der vil også blive etableret parkeringspladser på tennisbanerne i den sydvestlige ende af hospitalsområdet. Men alt i alt kommer der alligevel til at være et underskud på ca. 30 pladser fra byggeriet går i gang i foråret 2014, og indtil parkeringshuset står færdig i foråret 2015.

"Vi beder alle, der har mulighed for det om at lade bilen blive hjemme den kommende tid. Og så ser vi frem til foråret 2015, hvor det bliver nemt at finde parkering," siger han og tilføjer:

"Vi ved endnu ikke, om der skal bygges ét eller to parkeringshuse. Arkitekterne har fået til opgave at skabe plads til 700 biler. Hvis de kan få dem alle til at være i nordvest-hjørnet, gør de det, men hvis ikke, bygger vi endnu et parkeringshus, hvor tennisbanerne er i dag."
Redaktør