Bispebjerg udbyder laboratorie- og logistikbygning

Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg sender første totalrådgivningsopgave i udbud. Laboratorie- og logistikbygningen med et budget på ca. 200 mio. kr. skal stå færdig i januar 2016

Laboratorie- og logistikbygningen skal ligge i den nordvestlige del af hospitalsområdet. (Illustration: BDP)

Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg planlægger at opføre en laboratorie- og logistikbygning på ca. 12.000 - 14.000 kvadratmeter som et delprojekt af det samlede Kvalitetsfondsprojekt.
 
Projektorganisationen bag projektet ønsker at tilknytte en totalrådgiver til delprojektet og sender derfor nu opgaven i udbud.

Laboratorie- og logistikbygningen kommer til at indeholde laboratorier, logistik- og lagerfaciliteter samt eventuelt forskningsfaciliteter, centralt køle- og nødanlæg og undervisningsfaciliteter. Totalrådgiveren, der tildeles kontrakten, skal levere alle arkitekt- og ingeniørmæssige ydelser til projektet.

Bygherrerådgivningen til projektet er pt. sendt i udbud, og der forventes at være tilknyttet en bygherrerådgiver, før aftalen om totalrådgivning indgås.

Deadline for at komme i betragtning til prækvalifikationen er 1. marts 2013, projekteringen forventes at foregå fra august 2013 - april 2014, og endelig ibrugtagning forventes i januar 2016.

Læs mere om udbuddet

Redaktør