Bispebjerg Hospital får grønt lys for lokalplanarbejdet

Politikerne har givet grønt lys for det fortsatte arbejde med lokalplanen for Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. Kommunens startredegørelse er blevet godkendt, og der kan nu arbejdes videre med planerne for fremtidens hospital.

Københavns Kommune har givet startskuddet til det videre arbejde med lokalplanen for Bispebjerg Hospital. (Illustration: BDP)

Startredegørelsen for forslag til lokalplanen for Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg er netop blevet godkendt i Københavns Kommunes Teknik- og Miljøudvalg. Startredegørelsen er første milepæl i lokalplanprocessen, og udvalgets politikere har nu givet grønt lys for, at arbejdet for alvor kan skydes i gang.

Den fire siders startredegørelse beskriver de overordnede planer for det fremtidige byggeri af Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. Redegørelsen bygger på et helhedsplanforslag, som er udarbejdet af de britiske arkitekter BDP. Et af hovedgrebene i helhedsplanen er at inddele hospitalsgrunden i fire forskellige bykvarterer med hvert sit særpræg og funktion. Et greb som Københavns Kommune lægger vægt på i startredegørelsen.

Fokus på byrum og bæredygtighed

Startredegørelsen rummer syv konkrete anbefalinger til, hvilke fokuspunkter forvaltningen i samarbejde med bygherre og rådgivere vil fokusere på. Byrum og bevægelse, forbindelser til den omgivende by og bæredygtige principper er nogle af fokuspunkterne, som lægger fint i forlængelse af visionerne for helhedsplanen.

Jesper Bladt Jørgensen, projektleder og planlægger på Bispebjerg Projektet er meget tilfreds med startredegørelsen:


Projektleder Jesper Bladt Jørgensen.

- Vi er meget glade for, at Københavns Kommune vælger at sætte særligt fokus på nogle af de stærke kvaliteter i helhedsplanforslaget.

Vi har haft et fantastisk godt samarbejde med kommunens planfolk omkring udarbejdelsen af startredegørelsen, og nu glæder vi os til at komme videre i arbejdet med at skabe de bedste rammer for fremtidens hospital og psykiatri på Bispebjerg.

Byggeriet i gang i 2014

Lokalplanprocessen er blevet igangsat med et opstartsseminar i august, og det videre arbejde vil løbe henover efteråret. Den egentlig udarbejdelse af lokalplanen sker først i 2013 og indbefatter en seks ugers offentlig høringsperiode henover sommeren. Den endelige politiske vedtagelse finder sted i Københavns Borgerrepræsentation i slutningen af 2013. Aftalen med Københavns Kommune er, at lokalplanen ligger klar 1. januar 2014, så byggeriet kan gå i gang umiddelbart herefter.
Redaktør