Ny stærk psykiatri på Bispebjerg Bakke

Region Hovedstadens Psykiatri – landets største psykiatriske hospital - skal udbygges på Bispebjerg Bakke, hvor Bispebjerg Hospital også ud- og ombygges. Byggeprojektet skaber rammerne for det stærkeste psykiatriske forskningsmiljø i Danmark.
27.000 nybyggede kvadratmeter og 32.000 renoverede kvadratmeter. Så meget vil Region Hovedstadens Psykiatri bygge på Bispebjerg Bakke, efter at regionsrådet har besluttet, at Psykiatrisk Center København og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg fremover skal ligge ved siden af Bispebjerg Hospital.

Byggeriet vil betyde, at Bispebjerg Bakke i fremtiden vil huse to af landets stærkeste psykiatriske centre.

- Det voksenpsykiatriske center tilbyder, ligesom det børne- og ungdomspsykiatriske center, højt specialiseret behandling, og danner rammerne om det stærkeste psykiatriske forskningsmiljø i Danmark, siger direktør for Region Hovedstadens Psykiatri, Martin Lund.

To selvstændige enheder på samme matrikel

Bispebjerg Bakke kommer dermed til at rumme to selvstændige enheder, Region Hovedstadens Psykiatri og et somatisk hospital for fysiske sygdomme.Et nyt somatisk hospital skal ligge på den nordlige del af matriklen på Bispebjerg Bakke, mens psykiatrien flytter ind i de fredede pavilloner på den sydlige del, og udvides med 27.000 nye kvadratmeter, som skal huse sengeafsnit og akutmodtagelse.

Det somatiske hospital ombygges under navnet Nyt Hospital Bispebjerg for næsten tre milliarder kroner. Med regionsrådets beslutning udvides byggeplanerne på Bispebjerg Bakke med en milliard til psykiatrien.

- Vi fik tilsagn om penge fra regeringens ekspertpanel til at udbygge det somatiske hospital på Bispebjerg Bakke, men ikke til at udbygge den del af psykiatrien, som har til huse dér. Derfor har regionsrådet selv prioriteret psykiatrien. Det er en rigtigt god løsning, der er skitseret. Nu arbejder vi på politisk hold på finansieringen, siger regionsrådsmedlem Lars Gaardhøj (S), formand for den politiske følgegruppe for Nyt Hospital Bispebjerg.

Giver god sammenhæng for alle

I byggeorganisationen på Bispebjerg Hospital er man også tilfreds med, at psykiatrien har fået tilsagn om byggefinansiering på Bispebjerg Bakke.

- Regionsrådets beslutning gør det muligt at lave en god, sammenhængende helhedsplan for hele matriklen til byggeprojekterne, som i alt kommer tæt på fire mia. kroner. Vi glæder os til, at de smukke, fredede bygninger får nyt liv som psykiatriske ambulatorier og forsknings- og administrationshuse, siger vicedirektør Claes Brylle Hallqvist, Bispebjerg Hospital, der står i spidsen for det samlede byggeprojekt.
Redaktør