Bispebjerg bevarer træerne

Bispebjerg Hospitals træer og buske giver området en herlighedsværdi, som skal bevares, når området skal rumme Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. Derfor er samtlige træer blevet registreret og vurderet ud fra deres karaktergivende egenskaber og bevaringsværdighed. 221 ud af hospitalsområdets 1.105 træer har fået anmærkningen ”absolut bevaringsværdigt”.
På Bispebjerg Hospitals matrikel skal der bygges 121.000 nye kvadratmeter, samtidig med at man stadig vil bevare den høje standard af de grønne områder. Det kan synes som at ville blæse og have mel i munden, men ikke desto mindre er det ambitionen for Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg, der skal stå færdigt i 2025.

Mange bevaringsværdige træer

Derfor er alle træer og buske blevet registreret og vurderet af både Niras og Kirsten Lund-Andersens tegnestue. Der er registreret gps-koordinater på træerne og taget stilling til træernes størrelse, placering, planteart og væksttilstand. Dernæst har 221 træer fået anmærkningen "absolut bevaringsværdigt", mens yderligere 40 er betegnet "helst bevaringsværdigt". Det drejer sig både om træer, der er sjældne, såsom ægte kastanje og flodbirk, og om beplantninger, der giver karakter til området, såsom tjørnehækken og Lindealléen ud mod Bispebjerg Bakke.


Der er mange store og karaktergivende træer på området omkring Bispebjerg Hospital. 221 af dem har fået anmærkningen "absolut bevaringsværdigt" (foto: Claus Peuckert).

- Det er beundringsværdigt, at man går så grundigt til værks i registreringen af træer og beplantning. Men det er også absolut nødvendigt, når man vil bygge så mange kvadratmeter på så spændende en grund, forklarer landskabsarkitekt Kirsten Lund-Andersen, der har stået for vurderingen af træerne.

- Her er mange sjældne og bevaringsværdige træer, og hvis man vil bevare områdets grønne look, må man også bevare træerne. Der går nemlig lang tid, før nyplantede træer bliver så store, at de kan måle sig med de nye bygninger, som vil skyde op, tilføjer hun.

Bøder ved beskadigelse

Og det grønne helhedsindtryk på området skal bevares, forsikrer byggechef Vagn Risby Mortensen fra Bispebjerg Projektet:

- Det smukke hospitalsområde har stor betydning for både patienter, pårørende, medarbejdere og naboer, og vi vil gøre alt hvad vi kan for at beskytte det. For eksempel vil vi skrive ind i udbudsmateriale, når vi skal til at have håndværkere ind på grunden, at de får bøder, hvis de beskadiger træerne, siger Vagn Risby Mortensen.

Træer skal beskyttes med hegn og betonklodser helt ud til diameteren af træets krone, da rodnettet strækker sig lige så langt. Og så skal stammerne beskyttes mod stød.

Bygge eller bevare?

Der kan opstå dilemmaer, hvis der bliver ønske om at bygge på et sted, hvor der står et bevaringsværdigt træ. For hvor går grænsen mellem at bygge nyt og bevare de gamle træer?

- Vores helhedsplan, som er færdig i juni 2012, skal hjælpe os med at finde balancen mellem at bygge og bevare træer. Som udgangspunkt skal vi ikke røre ved bevaringsværdige træer, men det bliver op til en individuel vurdering, om et nybyggeri kan være så vigtigt, at vi må fælde et enkelt træ, fastslår Vagn Risby Mortensen.

Redaktør