​​​

Status på tidligere udbud

​Her kan du se, hvem vi har valgt til de tidligere udbudte opgaver.​

​Afsluttede u​dbud 


Udbud: Gasledninger for medicinsk luft og oxygen

Nyt rørsystem til medicinsk luft og medicinsk oxygen til det kommende akuthus. Udbuddet er vundet af CURAVVS.


Udbud: Røntgensatellit

Udbuddet omfatter en totalentreprisekontrakt vedr. projektering og opførelse af en bygning som midlertidigt skal indeholde røntgenfaciliteter og en udvidelse af akutmodtagelsen. Udbuddet er vundet af MT Højgaard. Forta Medical leverer modulerne til byggeriet.

Læs mere


Udbud: Jordarbejde/Nordblokken

​Udbuddet er vundet af Arkil A/S.

Læs mere

 

Udbud: Opførelse af teknikbygning

Udbuddet er vundet af entreprenøren Dansk Halbyggeri med arkitekt Gottlieb-Paludan

Læs mere

Udbud: Byggeret i parkeringshuset/erhvervsejerlejlighed til dagligvarebutik med facade mod Tuborgvej

Udbuddet er vundet af Dansk Supermarked (Netto)

Læs mere


Udbud: Hovedentreprise vedr. byggeriet af Laboratorie- og Logistikbygningen​

Udbuddet er vundet af Per Aarsleff A/S

​Læs mere


Udb
ud: Rådgivning i ​​forbindelse med nedrivningsarbejder​​

Rådgivning i forbindelse med nedrivning af en ca. 8.500 m2 hospitalsbygning samt en række m​indre sidebygninger. 

Udbuddet er vundet af P. Olesen & Sønner A/S.

Udbud: Pro​​​jektkonkurrence vedr. Ny Psykiatri Bispebjerg​​

Ny Psykiatri Bispebjerg ønsker at prækvalificere seks konkurrencedeltagere til deltagelse i konkurrencen. Psykiatrien på Bispebjerg skal varetage behandling af patienter fra størstedelen af Københav​​ns Kommune samt rumme en række specialfunktioner. For at skabe moderne og fremtidssikrede fysiske rammer er der behov for betydelige udvidelser og ombygninger på matriklen.

​Seks h​old er prækvalificerede​.

Tre hold er gået videre til fase 2 af konkurrencen. Den endelige vinder afsløres den 3. februar 2016.


Udbud: Fælles Byggeplads Ledelse

Formålet med "Fælles Byggeplads Ledelse" er at få tilknyttet en rådgiver, der får ansvar for styring og koordinering af den fælles byggeplads på Bispebjerg Hospital.

Udbu​ddet er vundet af FM Bygningsdrift Aps


Udbud: Prækvalifikation til Totalentreprise vedrørende etablering af et parkeringsanlæg på Bispebjerg Hospitals område

I forbindel​se med udvidelsen af Bispebjerg Hospital planlægges etablering af et parkeringsanlæg med en kapacitet på ca. 500-600 parkeringspladser til personbiler og mindre kassevogne samt ca. 10 parkeringspladser til motorcykler.

Udbuddet er vundet af 5E Byg A/S​ med Aartiderne Arkitekter A/S , COWI A/S​​


Udbud: Prækvalifikation til projektkonkurrence om det somatiske delprojekt

Nyt Hospit​al og Ny Psykiatri Bispebjerg ønsker at prækvalificere syv konkurrencedeltagere til deltagelse i projektkonkurrencen om det somatiske delprojekt.

Udbuddet er vundet af KHR arkitekter​, WHR Architects og Arup Denmark med underrådgiverne Grontmij, Schønherr og Lohfert & Lohfert.


Udbud: Fælles byggepladsentreprise (udbuddet er annulleret)

N​yt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg ønsker at indgå aftale med fire storenprenører, til sammen benævnt fælles byggeplads entreprenør (FBE), som skal stå for etablering og drift af den fælles byggeplads.

Udbuddet er ann​​ulleret.


Udbud: Totalrådgivning til gennemførelse af laboratorie- og logistikbygning

Udbuddet omfatter totalrådgivning til at levere alle arkitekt- og ingeniørmæssige ydelser til nybyggeriet af den ca. 12.000 m2 -14.000m2 laboratorie- og logistikbygning. ​​​

Udbuddet er vundet af Mikkelsen Arkitekter, WHR Architects og ARUP.

Udb​ud: Bygherrerådgivning vedrørende Det Somatiske Hospital

Udbuddet omfatter bygherrerådgivning vedrørende nybyggeriet af nyt, ​​somatisk hospital.

Udbuddet er vundet af Drees & Sommer med Munksgaard + Andersen, EKJ rådgivende ingeniører og SWECO Architects.


Udb​ud: Digitalisering, 3D modellering og tilstandsvurdering

Udbuddet omfatter digitalisering og 3D modellering af bygnings- og ledningstegninger s​amt tilstandsvurdering.

​​Udbuddet vedr. digitalisering og 3D-modellering er vundet af Bascon.

​Udbuddet vedr. tilstandsvurdering er vundet af Drees & Sommer.


Udbud: TV​-inspektion af kloakker

Udbuddet omfatter ind​​måling, spuling og TV-inspektion af hovedkloakkerne på Bispebjerg Hospitals matrikel på 262.243 m2. ​

Udbuddet er vundet af Ballerup-Smørum Kloakservice A/S.


Udbud af byghe​rrerådgivning til nybyggeriet af Ny Psykiatri på Bispebjerg

​ Bygherrerådgivningen er relater​et til nybyggeriet til psykiatrien.​​

Udbuddet er vundet af Moe & Brødsgaard A/S med Brunsgaard+Laursen ApS og Mtre ApS som underrådgivere.


Bygherrerådgivni​ng vedrørende Fælles Byggepladsentreprenør​

For at optimere byggepladsdriften forventer ordregiver at indgå aftale med en fælles byggepladsentreprenør, der har det overordnede ansvar for at drive byggepladserne og koordinere de enkelte entreprisers brug af byggepladserne.

​Udbuddet er vundet af Drees & Sommer.

Bygherrerådgivning til genne​​mførelse af logistikbygning til Nyt Hospital og Ny Psykiatri B​​​​​ispebjerg

Vi pla​nlægger at opføre en logistikbygning bestående af ca. 6.800 m2 logistik- og lager​​faciliteter samt ca. 5.000 m2 laboratoriefaciliteter. Projekto​​rganisationen bag projektet ønsker at tilknytte en bygherrerådgiver til dette projekt.

Udbuddet er vundet af Kuben Management med Balslev rådgivende ingeniører og Arkitema Architects.


Gennemgående b​ygherrerå​dgivning for bygherreorganisationen for Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg.

Bygherreorganisation ønsker at tilknytte en gennemgående bygherrerådgiver dels som​ sparringspartner og dels som rådgiver for bygherreorganisationen på ad-hoc basis.

​Udbuddet er vundet af Emcon og KPMG.


Prækvalifikationen vedrørende b​ygherrerådgivning - Opførelse af parkeringshus ved Bispebjerg Hospital

Vi modtog ni ansøgninger og prækvalificerede seks teams.

Udbuddet er vundet af Bascon.


Udbud vedrørende gennemgående logistikrådgiver 

Fem virksomheder blev prækvalificer​et.​

Udbuddet er vundet af DSV.


Projektkonkurrence om helhedsplan for Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg.pdf

Teams inden for byplanlægning, landskabs- og bygningsarkitektur m.fl. opfordres til at deltage i projektkonkurrencen om at udforme en Helhedsplan for det nye​ hospitalskompleks.

Vinderen af konkurrencen er britiske BDP i samarbejde med Arkitektfirmaet TKT og R​ambøll Danmark


Udbud af varetagelse af projektkonkurre​​​nce om helhedsplan.pdf

Udbud af planlægning og gennemførelse af projektkonkurrence om helhedsplan på B​​ispebjerg Hospital for Bispebjerg Projektet.

Udbu​ddet er vundet af Kuben Management.


Udbud af ru​manalyse.pdf

​Udbud af rumanalyse på Bispebjerg Hospital, Frederiksberg Hospital, den psykiatriske del af Rigshospitalet og Psykiatriens lokaler i Nannasgade.

Udbuddet​ er vundet af Drees und Sommer.


Redaktør