​​

Støj og andre gener

​Vi kan ikke undgå, at naboer til byggeriet bliver generet af støj og andre generende aktiviteter. Men vi vil gøre os umage med at informere rettidigt om, hvornår, hvorfor, og hvor længe vi støjer.

​Da byggeriet foregår på et hospital, hvor patienter har brug for ro, gør vi meget for at begrænse omfanget af støj, støv, vibrationer og andre gener. For eksempel vil arbejdet primært foregå i dagtimerne. 

Læs mere om arbejdstid her.​

Få beskeder om støj

Erfaringsmæssigt er gener fra byggeri lettere at tolerere, hvis man får besked om årsagen, og hvor længe det står på.

Vi prøver at varsle naboer og omrkingliggende beboerforeninger i god tid, når større byggearbejde er undervejs. Ønsker du at kontakte os vedrørende støj og gener, så er du velkommen til at skrive på nybyg@bbh.regionh.dk​.

Overholder grænseværdier

Københavns Kommune har i sin VVM-redegørelse (Vurdering af Virkninger for Miljøet) vurderet støjgenerne ved byggeriet af Nyt Hospital Bispebjerg og skriver:

"Anlægsfasen vil generere støj og vibrationer, specielt i forbindelse med nedrivning, renovering og nybygninger. Aktiviteterne vurderes i hovedsagen at kunne overholde de fastlagte grænseværdier for påvirkninger af støj fra byggeri og anlæg. Hvis det i enkeltstående tilfælde er nødvendigt at overskride grænseværdierne, kræver det en tilladelse fra Københavns Kommune, og så vil naboerne blive orienteret."​

Redaktør