Støj og andre gener

​Vi kan ikke undgå, at naboer til byggeriet bliver generet af støj og andre generende aktiviteter. Men vi vil gøre os umage med at informere rettidigt om, hvornår, hvorfor, og hvor længe vi støjer.

​Da byggeriet foregår på et hospital, hvor patienter har brug for ro, vil der blive gjort meget for at begrænse omfanget af støj, støv, vibrationer og andre gener. For eksempel vil arbejdet primært foregå i dagtimerne.

Få beskeder om støj
Erfaringsmæssigt er gener fra byggeri lettere at tolerere, hvis man får besked om årsagen, og hvor længe det står på.

Vi bruger forskellige kanaler til at informere om støj og andre aktiviteter, der påvirker vores omverden.  Fx har vi en sms-service, du kan tilmelde dig. Send NYTBISP til 1919 og få beskeder om, hvad der sker i byggeriet vedrørende trafik, parkering og støj. Det er gratis at modtage sms'er fra projektet og koster almindelig sms-takst at tilmelde sig.

Overholder grænseværdier
Københavns Kommune har i sin VVM-redegørelse (Vurdering af Virkninger for Miljøet) vurderet støjgenerne ved byggeriet af Nyt Hospital Bispebjerg og skriver:

"Anlægsfasen vil generere støj og vibrationer, specielt i forbindelse med nedrivning, renovering og nybygninger. Aktiviteterne vurderes i hovedsagen at kunne overholde de fastlagte grænseværdier for påvirkninger af støj fra byggeri og anlæg. Hvis det i enkeltstående tilfælde er nødvendigt at overskride grænseværdierne, kræver det en tilladelse fra Københavns Kommune, og så vil naboerne blive orienteret."​

Redaktør