Parkering

​Forud for byggeriet på Bispebjerg Hospital er der gennemført omfattende analyser af trafik og parkering. Et nybygget parkeringshus og centrale parkeringskældre skal afhjælpe de nuværende parkeringsudfordringer.

​Analyser af parkeringsforholdene før nybyggeriet på Bispebjerg Hospital viser, at de 1.100 parkeringspladser blev udnyttet helt op til kapacitetsgrænsen i store dele af dagtimerne. Mange valgte desuden at parkere på de omkringliggende boligveje.

For at afhjælpe en del af parkeringsproblemerne har første skridt i byggeprojektet været et nybygget parkeringshus i det nordvestlige hjørne samt etablering af overfladeparkering i det sydvestlige hjørne. I alt skal der være plads til 700 biler. 

​Der vil desuden blive etableret en parkeringskælder i forbindelse med ankomstområdet midt på grunden.

Lokalplanen angiver, at antallet af parkeringspladser ikke må overstige 1.800 pladser.

Cykelparkering
Det samlede antal cykelparkeringspladser for hele området vil komme til at udgøre i alt ca. 2.600 pladser i forhold til i dag ca. 1.700 pladser. Af disse forventes ca. 860 at være etableret i overdækket skur eller parkeringshus.

Redaktør