Trafik og parkering

En vigtig del af byggeprojektet er at optimere de trafikale forhold og skabe bedre parkeringsmuligheder. Mens byggeriet står på, vil trafikken dog blive påvirket og udfordret i perioder. 

Bedre trafikale forhold

​Udbygningen af Bispebjerg Hospital vil medføre øget trafik til området. Men en enkel og konsekvent trafikløsning skal sikre ro, tilgængelighed og orientering på området.

På Nyt Hospital Bispebjerg vil adgangen til hospitalet for patienter og besøgende foregå via et ensrettet vejforløb med indkørsel og udkørsel fra Bispebjerg Bakke. 


Man kører ind via Ebba Lunds Vej, sætter passagerer af eller parkerer i parkeringskælderen midt på området og kører ud via Nielsine Nielsens Vej.​


Ambulance- og varetilkørsel sker fra Tuborgvej ad Nielsine Nielsens Vej. Her vil der desuden være adgang til parkeringshuset for ansatte og patienter.​


Se en overordnet illustration af trafik-afviklingen i fremtiden:

Kørsel til byggeplads

Al kørsel til og fra byggepladsen til Nyt Hospital Bispebjerg foregår via Tagensvej, så de fredede historiske områder skånes for den tunge trafik. 

Vi gør, hvad vi kan for at styre logistikken, så lastbiler og leverancer fordeler sig over dagen. For at undgå mudder og støv på vejene bliver lastbilernes dæk spulet, inden de forlader byggepladsen.

Følger kommunens anvisninger

Københavns Kommune har i samarbejde med hospitalet lavet en lokalplan, som anviser, hvordan trafikken skal håndteres i fremtiden.

Blandt andet er der etableret et nyt lyssignal i krydset Nielsine Nielsens Vej/Tuborgvej, nye svingbaner i Tagensvej-krydset ind til hospitalet og cykelsti i begge retninger på Bispebjerg Bakke fra Tagensvej til hospitalets hovedport. Herudover er ensretningen på hospitalets område implementeret i 2021.

Alt dette skal sikre en god og smidig trafikafvikling - både under og efter byggeriet.


Hospitalets parkeringshus har plads til 560 biler, et stort kunstværk i trappeopgangen, god udsigt fra toppen og et supermarked i stueetagen. Foto: Byggeriets Billedbank.

Parkering​

Analyser af parkeringsforholdene før nybyggeriet på Bispebjerg Hospital viser, at de 1.100 parkeringspladser blev udnyttet helt op til kapacitetsgrænsen i store dele af dagtimerne. Mange valgte desuden at parkere på de omkringliggende boligveje.

For at afhjælpe en del af parkeringsproblemerne har første skridt i byggeprojektet været et nybygget parkeringshus i det nordvestlige hjørne samt etablering af overfladeparkering i det sydvestlige hjørne. I alt er plads til 700 biler. 

Læs mere om parkeringshuset.

​Der vil desuden blive etableret en parkeringskælder med plads til 125 biler i forbindelse med ankomstområdet midt på grunden.

Lokalplanen angiver, at antallet af parkeringspladser ikke må overstige 1.800 pladser.

Cykelparkering

Det samlede antal cykelparkeringspladser for hele området vil komme til at udgøre i alt ca. 2.600 pladser i forhold til i dag ca. 1.700 pladser. Af disse forventes ca. 860 at være etableret i overdækket skur eller parkeringshus.

Redaktør